Navigation

Media Service Providers Register

Provider type Approval number Full Media Service Provider's name ▲
Terrestrial media service 201/2008-2

Radio RS 95,1

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge SOFTIĆ društvo sa ograničenom odgovornošću, Tutin

Terrestrial media service 8/2006-10

Radio S

Radiodifuzno privredno društvo RADIO S d.o.o., Beograd

Cable, SatTV and IPTV K345

Radio S

Radiodifuzno privredno društvo RADIO S d.o.o. Beograd

Terrestrial media service 7/2006-15

Radio S2

Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje RTV programa INDEX d.o.o. Beograd

Cable, SatTV and IPTV K344

Radio S2

Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje RTV programa INDEX d.o.o. Beograd

Cable, SatTV and IPTV K349

Radio S3

Radiodifuzno društvo PINGVIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Terrestrial media service 31/2006-8

Radio S3 90,9

Radiodifuzno društvo PINGVIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Cable, SatTV and IPTV K350

Radio S4

Preduzeće za vizuelne i poslovne komunikacije SPIRIT SOUND MFM d.o.o. Beograd

Terrestrial media service 21/2006-8

Radio S4 102,2

Preduzeće za vizuelne i poslovne komunikacije SPIRIT SOUND MFM d.o.o. Beograd

Terrestrial media service 439/2009-1
Dozvola prestala da vazi

Radio Saldo

Radnja za poslovne, radio televizijske aktivnosti SALDO LIDIJA STANKOVIĆ preduzetnik, Niš

Terrestrial media service 348/2008-2

Radio San 107,0

Preduzeće za radiodifuziju i marketing RADIO SAN d.o.o. Užice

Terrestrial media service 463/2010-7

Radio Santos 105,9

SANTOS-COMERCE društvo sa ograničenom odgovornošću za radio televizijske aktivnsti, uvoz-izvoz i usluge marketinga, Zrenjanin

Terrestrial media service 206/2008-3

Radio Saška 98,3

Preduzeće za radiodifuziju SAŠKA RADIO d.o.o. Mosna

Terrestrial media service 461/2010-5

Radio Svilajnac 107,6

Radio-televizija i produkcija SVILAJNAC d.o.o. Svilajnac

Terrestrial media service 419/2009-3
Dozvola prestala da vazi

Radio Svrljig 102,9

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti RTV SVRLJIG d.o.o. Svrljig

Terrestrial media service 204/2008-4

Radio Sezam 91,3

Privredno društvo KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA KRAJINA d.o.o. Bor

Internet I-0046-brisan iz registra
Dozvola prestala da vazi

Radio Sečanj

CENTAR ZA RAZVOJ OPŠTINE SEČANJ, Sečanj

Terrestrial media service 261/2008-1
Dozvola prestala da vazi

Radio Sečanj

Javno preduzeće radiodifuzne delatnosti RADIO SEČANJ, Sečanj

Terrestrial media service 387/2008-1

Radio Signal 98,8

RTV SIGNAL-NS d.o.o. Novi Sad

Terrestrial media service 399-1/2008-3

Radio Slavoslovlje 90,7

Eparhija bačka Srpske pravoslavne crkve, Subotica

Cable, SatTV and IPTV K359

Radio Slovoljubve 107,3

Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka Srpske pravoslavne crkve, Beograd

Terrestrial media service 430/2009-3

Radio Slovo ljubve 107,3

Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka Srpske pravoslavne crkve, Beograd

Terrestrial media service 333/2008-4

Radio Smederevo 96,1

RADIO TELEVIZIJA SMEDEREVO društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo

Terrestrial media service 248/2008-3

Radio Soko 97,4

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge EMINENT d.o.o. Ljubovija

Terrestrial media service 211/2008-4

Radio Sokobanja 90,5

Akcionarsko društvo RADIO TELEVIZIJA SOKOBANJA, Niš

Back to top