Navigacija

Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
"Službeni glasnik Republike Srbije", br.18/2016

Javno dostavljanje

Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.


Fondacija Mozaik, Novi Sad 05-1538/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14. septembra 2020. godine objavljuje Obaveštenje broj 05-1538/20 Fondacija Mozaik, Novi Sad, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 04. sep 2020.

Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce 08-1104/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. avgusta 2020. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1104/20 Radio Srce d.o.o., Prokuplje-Radio Srce, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 04. septembra 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 04. sep 2020.

Vinogradina d.o.o., Valjevo-Radio Kula 08-1143/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. avgusta 2020. godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1143/20, Vinogradina d.o.o., Valjevo-Radio Kula, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 04. septembra 2020.godine.

 

uklonjeno sa oglasne table 22. jul 2020.

Slađana Koturović pr ND SAT, Raška 08-1200/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 06. jula 2020.godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-1200/20, Slađana Koturović pr ND SAT, Raška, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 22. jula 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 06. jul 2020.

Vesna Šanta 07-21/20-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. juna 2020.godine objavljuje Rešenje o odbacivanju prijave broj 07-21/20-4, Vesna Šanta, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 06. jula 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 29. jun 2020.

M o.d. Vranje-TV Fokus 08-2579/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 11. juna 2020.godine objavljuje Obaveštenje o neizmirenom dugu broj 08-2579/19, M o.d. Vranje-TV Fokus, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 29. juna 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 22. jun 2020.

Slavica Stanić 05-396/20-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 05.juna 2020.godine objavljuje Odgovor na dopis 05-396/20-1 Slavica Stanić, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 22. juna 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 09. jun 2020.

Cool radio d.o.o. Beograd 05-1644/19/20-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 25. maja 2020.godine obajvuljuje Nalog 05-1664/19/20-4 Cool radio d.o.o. Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 09. juna 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 01. jun 2020.

Sos Kanal d.o.o. Beograd 08-591/20

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14. maja 2020.godine obajvuljuje Obaveštnje 08-591/20 Sos Kanal d.o.o. Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 01. juna 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 12. mar 2020.

Dragana Kajtezović 07-2076/19-20-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26. februara 2020.godine obajvuljuje Rešenje o odbacivanju prijave Br: 07-2076/19-20-3 Dragana Kajtezović, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 12. marta 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 12. mar 2020.

Snežana Pantelić 07-2118/19-20-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26.februara 2020.godine objavljuje Rešenje o odbacivanju prijave Br: 07-2118/19-20-3 Snežana Pantelić, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 12. marta 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 06. mar 2020.

RTV Enigma d.o.o. Prijepolje br.05-1286/19/20-6

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. februara 2020. godine objavljuje Rešenje broj 05-1286/19/20-6 RTV Enigma d.o.o. Prijepolje, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 06. marta 2020.godine.

uklonjeno sa oglasne table 19. feb 2020.

Dijana Stanković K229-2596/17/20-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 03. februara 2020. godine objavljuje Obaveštenje Br: K229-2596/17/20-4,  poslat Dijana Stanković, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 18. feb 2020.

Rumunsko udruženje Viktoria, Vršac 05-1988/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 30. januara 2020. godine objavljuje Nalog Br: 05-1988/19,  poslat Rumunsko udruženje Viktoria, Vršac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 14. feb 2020.

Kristina Iričanin 07-9/20-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 29.januara 2020. godine objavljuje Nalog za uređenje Br: 07-9/20-1, Kristina Iričanin, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 10. feb 2020.

Radio Đerdap a.d. Kladovo-Radio Đerdap 08-2393/16/19-7

Regulatorno telo za elektronske medije dana 24.januara 2020. godine objavljuje Obaveštenje Br: 08-2393/16/19-7, Radio Đerdap a.d. Kladovo-Radio Đerdap, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 07. feb 2020.

TV Connect Media NB d.o.o. Novi Pazar 03-2336/19-2

Regulatorno telo za elektronske medije dana 22.januara 2020. godine objavljuje Dozvolu za pružanje medijske usluge 527/215-5 Br:03-2336/19-2 pružaoca TV Connect Media NB d.o.o. Novi Pazar-Connect TV, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 03. feb 2020.

Zora Miladinović 07-2124/19-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 17.januara 2020. godine objavljuje Rešenje Br: 07-2124/19-3, Zora Miladinović, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 31. jan 2020.

Jasmina Stojković 07-2177/19-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 15.januara 2020. godine objavljuje Rešenje Br: 07-2177/19-3, Jasmina Stojković, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 30. jan 2020.

TV Connect Media NB d.o.o. Novi Pazar 03-2336/19-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14.januara 2020. godine objavljuje Dozvolu za pružanje medijske usluge 527/215-5 Br:03-2336/19-1 pružaoca TV Connect Media NB d.o.o. Novi Pazar-Connect TV, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 30. jan 2020.

Panda radio d.o.o. Kanjiža 03-2288/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14.januara 2020. godine objavljuje Dozvolu za pružanje medijske usluge 257/28-3 Br:03-2288/19 pružaoca Panda radio d.o.o. Kanjiža-Panda radio 103,5, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 30. jan 2020.

Maja Narić 07-2234/19-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 14.januara 2020. godine objavljuje Rešenje Br: 07-2234/19-3, Maja Narić, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 16. jan 2020.

Centar d.o.o. Valjevo 05-966/17/19-13

Regulatorno telo za elektronske medije dana 31.decembra 2019.godine objavljuje Obaveštenje Br: 05-966/17/19-13 Centar d.o.o. Valjevo-Radio Patak, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 16. jan 2020.

RTV Caričin grad d.o.o. Lebane 08-2419/16/19-24

Regulatorno telo za elektronske medije dana 31.decembra 2019.godine objavljuje Obaveštenje Br: 08-2419/16/19-24 RTV Caričin grad d.o.o. Lebane-Radio Caričin grad, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

uklonjeno sa oglasne table 13. jan 2020.

Olivera Knežević 07-2113/19-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 27.decembra 2019.godine objavljuje Nalog za uređenje prijave Br: 07-2113/19-1 Olivera Knežević, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Back to top