Navigacija

Dragana Josifović 07-2084/19-1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 27.decembra 2019.godine objavljuje Nalog za uređenje prijave Br: 07-2084/19-1 Dragana Josifović, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 13. januara 2020.godine.

Back to top