Navigacija

Jasmina Stojković 07-2177/19-3

Regulatorno telo za elektronske medije dana 15.januara 2020. godine objavljuje Rešenje Br: 07-2177/19-3, Jasmina Stojković, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 31. januara 2020.godine.

Back to top