Navigacija

Rumunsko udruženje Viktoria, Vršac 05-1988/19

Regulatorno telo za elektronske medije dana 30. januara 2020. godine objavljuje Nalog Br: 05-1988/19,  poslat Rumunsko udruženje Viktoria, Vršac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 18. februara 2020.godine.

Back to top