Navigacija

Vesna Šanta 07-21/20-4

Regulatorno telo za elektronske medije dana 19. juna 2020.godine objavljuje Rešenje o odbacivanju prijave broj 07-21/20-4, Vesna Šanta, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table dana 06. jula 2020.godine.

Back to top