Navigacija

382. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 382. vanredne sednice Saveta održane 14.07.2020. godine

 1. Usvajanje dnevnog reda;
 2. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i  kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za mart 2020. i donošenje odluke;
 3. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu „Komercijalni pružaoci medijskih usluga - načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza  - izveštaj  za 2019. godinu“
 4. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o postupanju PMU Prva televizija d.o.o, Beograd – Prva po rešenju Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 07-2293/19/20-9 kojim je PMU izrečena mera upozorenja i donošenje odluke;
 5. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programskog sadržaja PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink prikazanom dana 10.05.2020. godine u emisiji „Nacionalni dnevnik“ i donošenje odluke;
 6. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Radio televizije Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar – TV Novi Pazar prikazanom dana 19.05.2020. godine u predizbornim blokovima u vremenu između 19 i 20 sati i donošenje odluke;
 7. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Radio televizija Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar – TV Novi Pazar prikazanom dana 20.05.2020. godine u predizbornim blokovima u vremenu između 19 i 20 sati i donošenje odluke;
 8. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Radio televizije Pančevo d.o.o., Pančevo – TV Pančevo prikazanom dana 18.05.2020. godine u predizbornom  bloku  i donošenje odluke;
 9. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o programskom sadržaju PMU Radio televizije Pančevo d.o.o., Pančevo – TV Pančevo prikazanom dana 18.05.2020. godine u predizbornom  bloku  i donošenje odluke;
 10. Razmatranje zahteva o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva RTV City d.o.o., Ub – TV City u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 11. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih  usluga br. K461: Fajterco d.o.o., Beograd – Fajter (F1);   
 12. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih  usluga br. K336: Centar za informisanje Novi Kneževac d.o.o. iz Novog Kneževca – TV Cink;
 13. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Luna Media d.o.o., Užice – Radio Luna 92,0 i 103,6, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Boban Gvozdenović preduzetnik, radio i reklamne aktivnosti i autoprevoznik Taša,  Kruševac – Radio Taša zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge  Sremska televizija d.o.o., Šid – Sremska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Apatin d.o.o., Apatin – TV Apatin-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge  Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge M o.d., Vranje – Televizija Fokus-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge  RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 19. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Radio televizija Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 20. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Refref d.o.o., Novi Pazar – Radio Refref 105,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima.

Zapisnik sa 382. vanredne sednice

Back to top