Navigacija

383. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 383. vanredne sednice Saveta održane 24.07.2020. godine

  1. Razmatranje obaveštenja Savjeta Agencije za elektronske medije Crna Gora o kršenju člana 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji i člana 6. Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama u programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
  2. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi programskog sadržaja emitovanog na programu PMU Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink u emisiji „Hit tvit“ i donošenje odluke;
  3. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju političkih oglasnih poruka tokom predizborne kampanje za republičke, pokrajinske i lokalne izbore u 2020. godine i donošenje odluke;
  4. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole PMU Radio televizija Četiri S d.o.o., Bojnik - TV 4S, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  5. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole PMU RTV Golija d.o.o., Ivanjica - TV Golija, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  6. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole PMU Santos-comerce d.o.o., Zrenjnin - TV Santos, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
  7. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi PMU GMS International d.o.o., Beograd - Turizam + TV, za promenu vlasničke strukture;
  8. Informacija sa seminara „Kopaonički dani javnih nabavki“;

Zapisnik sa 383. vanredne sednice

Back to top