Navigacija

220.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 220. redovne sednice Saveta održane 21.09.2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 219. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 15. septembra 2020. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink International Company d.o.o, Beograd - TV Pink, zbog kršenja odredbi člana 35. stav 1. Zakona o oglašavanju;
 3. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink International Company d.o.o, Beograd - TV Pink, zbog kršenja odredbi člana 50. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i člana 27. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika o oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji „Hit tvit“;
 4. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o postupanju PMU Nacionalna Hepi TV po nalogu iz rešenja kojim je izrečena mera upozorenja u predmetu br 07- 810/20;
 5. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o postupanju PMU Nacionalna Hepi TV po nalogu iz rešenja kojim je izrečena mera upozorenja u predmetu br 07- 898/20;
 6. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o postupanju RTV Šabac po nalogu iz rešenja kojim je izrečena mera opomene u predmetu br 07- 819/20;
 7. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje Cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za jul 2020. i donošenje odluke;
 8. Donošenje Pravilnika o vremenu emitovanja rijaliti programa „prisilnog okruženja“ u programima pružalaca medijskih usluga;
 9. Izveštaj Službe za nadzor i analizu po službenoj dužnosti povodom pretnje po život iznete u rijaliti programu „Zadruga“ PMU Pink international company d.o.o., Beograd- TV Pink dana 16.-17.09.2020. godine, 22:00:50 – 5:24:00;
 10. Razmatranje zahteva PMU Televizija Istok 1 d.o.o., Beograd - Istok 1 (I1) za izdavanje saglasnosti na planiranu promenu vlasničke strukture i donošenje odluke;
 11. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Laguna Etar d.o.o., Beograd - Radio Laguna 93,7, zahteva za promenu skraćenog identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 12. Razno;

Zapisnik sa 220. redovne sednice

Back to top