Navigacija

384. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 384. vanredne sednice Saveta održane 24.08.2020. godine

 1. Usvajanje dnevnog reda;
 2. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi programskog sadržaja emitovanog na programu PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV u emisiji „Bolja Zemlja“ dana 09.08.2020. godine i donošenje odluke;  
 3. Razmatranje dopisa Braničevo medija centar d.o.o., Petrovac na Mlavi – RTV Braničevo o ukidanju rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije br. 08-2496/19/20-6 od 26.06.2020. godine i donošenje odluke;
 4. Razmatranje i donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge prema Radio Srce d.o.o za usluge, reklame i propagandu Prokuplje – Radio Srce 91,4, pre vremena na koje je izdata shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;     
 5. Razmatranje prijave pružaoca medijske usluge Medijski centar radio Kometa-Klik d.o.o., Bor – Radio Klik FM 030 za promenu vlasnike strukture i donošenje odluke;
 6. Razmatranje zahtevu pružaoca medijske usluge radija Fondacija 021, Novi Sad – Multiradio za brisanje iz Registra medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima, i donošenje odluke;
 7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Refref d.o.o., Novi Pazar – Radio Refref 105,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Braničevo medija centar d.o.o, Petrovac na Mlavi – TV Braničevo-kabal zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Razmatranje zahteva „Zogaks“  d.o.o., Gornji Milanovac - Radio Stari Milanovac 93,0, za proširenje zone pokrivanja i donošenje odluke;
 10. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za jun 2020. godine i donošenje odluke;
 11. Informacija o postupanju PMU Radio-televizija Bujanovac d.o.o, Bujanovac – Radio Bujanovac 91,2 po odluci Saveta Regulatornog tela za elektronske medije za usklađivanje programskog elaborata;
 12. Razmatranje Izmena pojedinih troškova u okviru Plana nabavki za 2020. godinu na koje se zakon ne primenjuje;
 13. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu pružaoca medijske usluge Radiodifuzni centar MFM Media d.o.o., Smederevo – Extra FM radio 107,5, za izdavanje saglasnosti na akt o prenosu dozvole;
 14. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Trident Media Group d.o.o. Beograd, Novi Beograd –  Radio Tri 95,8;
 15. Razmatranje i odlučivanje o zahtevu pružaoca medijske usluge radija Aleksandar Stakić PR Agencija za računarsko programiranje i usluge u oblasti informacionih tehnologija Centrus Gornji Milanovac – Radio Diabla za upis u  Registar medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima;      
 16. Razmatranje i donošenje odluke o zahtevu pružaoca medijske usluge NovosadskaTV d.o.o., Novi Sad – VTV za umanjenje naknade za pružanje medijske usluge;
 17. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Radio City od, Niš –  Radio City Niš 99,9;
 18. Razmatranje predloženog Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u Regulatornom telu za elektronske medije i donošenje odluke;

Zapisnik sa 384. vanredne sednice

Back to top