Navigacija

385. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 385. vanredne sednice Saveta održane 30.10.2020. godine

 1. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2021.godinu;
 2. Donošenje odluke o uplati viška prihoda nad rashodima Regulatornog tela za elektronske medije za 2019.godinu
 3. Razmatranje predloga izmena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta RRA i donošenje odluke;
 4. Razmatranje predloga Aneksa kolektivnog ugovora kod poslodavca REM i donošenje odluke;
 5. Razmatranje zahteva PMU Centar za razvoj opštine Sečanj, Sečanj-Radio Sečanj, za upis u Registar medijskih usluga na osnovu člana 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 6. Razmatranje zahteva PMU Minacord Media d.o.o., Beograd-K1 Studio za promenu programskog elaborata, shodno članu 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 7. Razmatranje zahteva PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd-Arena Sport 1, za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 8. Razmatranje zahteva PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd-Arena Sport 2, za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 9. Razmatranje zahteva PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd-Arena Sport 3, za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 10. Razmatranje zahteva PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd-Arena Sport 4, za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 11. Izveštaj sa video konferencije 54. sastanka Kontakt komiteta.

Zapisnik sa 385. vanredne sednice

Back to top