Navigacija

221.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 221. redovne sednice Saveta održane 21.10.2020. godine i nastavak 02.11.2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 220. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 21. septembra 2020. godine;
 2. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu „ Izbori 2020- završni izveštaj - Nadzor i analiza programa pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje za republičke, pokrajinske i lokalne izbore“ i donošenje odluke;
 3. Donošenje Pravilnika o vremenu emitovanja rijalitija „prisilnog okruženja“ u programima pružalaca medijskih usluga – razmatranje nacrta pravilnika i donošenje odluke;
 4. Razmatranje zahteva za kontrolu rada TV N1 podnetog od strane Adria Media Group d.o.o iz Beograda i donošenje odluke;
 5. Razmatranje zahteva PMU Millennium Bet d.o.o.,  Beograd - Admiral Bet Radio, za brisanje iz Registra medijskih usluga, shodno članu 86. stav 3. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 6. Razmatranje zahteva PMU F kanal d.o.o., Zaječar – TV F kanal za izdavanje saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 7. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Baltazar d.o.o., Niš – Karolina lagana i fina 90,5 i donošenje odluke;
 8. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Bis-komerc d.o.o., Beograda – Radio Bis 97,9 i donošenje odluke;
 9. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Radio 5 d.o.o., Novi Sad – TDI radio 107,5 i donošenje odluke;
 10. Razmatranje zahteva PMU Context d.o.o., Beograd – Radio Puls Grocka 88,7 za dopunsko pokrivanje područja opštine Grocka (Kaluđerica, Leštane, Vinča, Boleč, delovi Ritopeka i Vrčina) sa lokacije Boleč-selo, frekvencija 103,4 i donošenje odluke;
 11. Razmatranje zahteva PMU Radio S d.o.o., Beograd za dopunsko pokrivanje područje Valjeva, 93,9MHz i donošenje odluke;
 12. Razmatranje zahteva o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva PMU Delta televizija d.o.o., Novi Sad – TV Delta, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 13. Razmatranje zahteva PMU Informativno javno preduzeće Preševo – TV Preševo za produženje dozvole za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 14. Razmatranje zahteva PMU Sve na dlanu d.o.o., Beograd - BTV.RS (Balkanklubtv) za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje zahteva PMU Zona Plus d.o.o. Niš - Zona plus za umanjenje naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 16. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva PMU Laser Vision d.o.o., Svrljig - TV Laser za pristup drugom multipleksu u alotmentu Kopaonik;
 17. Informacija o dostavljanju Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu koje je usvojio Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije;
 18. Informacija o dostavljanju Godišnjeg izveštaja o radu za 2019. godinu Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine i Izveštaja nezavisnog revizora;
 19. Razmatranje i odlučivanje po službenoj dužnosti, u postupku ispravke Privremenog rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj KN/333-1557/17/20-2 od 15.09.2020. godine, kojim je PMU Pink International Company d.o.o., Beograd, ul. Neznanog junaka 1 - Pink 3 Info utvrđena visina naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;
 20. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU TV Super-Sat Communication d.o.o., Beograd – TV Super Sat;
 21. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Sport 1x2;
 22. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Toxic television Network d.o.o., Beograd - Toxic Rap;
 23. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za PMU Hype production d.o.o., Beograd – Hype;
 24. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge PMU RDP Studio B d.o.o. Beograd – TV Studio B i donošenje odluke;     
 25. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RDP Studio B d.o.o., Beograd – TV Studio B, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 26. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Slađana Koturović PR proizvodnja i emitovanje TV programa ND SAT, Raška – ND SAT-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 27. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – Novosadska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 28. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU IBM d.o.o., Kraljevo -Radio Naxi M 102,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 29. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Smederevo d.o.o., Smederevo – Televizija SD, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 30. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – TMS Televizija Telemark, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 31. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Jefimija d.o.o., Kruševac – TV Jefimija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 32. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos – comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 33. Razmatranje i donošenje odluke o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – VTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 34. Informacija o dostavljanju izveštaja Ministarstvu privrede o nadziru programskih sadržaja pružalaca medijskih usluga koji su subjekti privatizacije na ugovorne okolnosti;
 35. Razmatranje izveštaja Službe za nadtor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele republike i kod JMU radio-televizija Srbije (RTS) za mesec avgust 2020;
 36. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o objavljivanju mere privremene zabrane emitovanja programskog sadržaja za emisiju Bolja zemlja u trajanju od 15 dana izrečene na sednici održanoj dana 15.09.2020. godine PMU Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 37. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o objavljivanju meru privremene zabrane emitovanja programskog sadržaja za emisiju „Jutro“ u trajanju od 24 sata izrečene dana 15.09.2020. godine PMU Prva televizija d.o.o, Beograd – Prva i donošenje odluke;
 38. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu PMU Televizija sporta i zdravlja SOS Kanal Plus d.o.o., Beograd - SOS Kanal Plus za utvrđivanje visine naknade za pružanje audio-vizuelne medijske usluge, a u skladu sa Odlukom Saveta Regulatora od 19.12.2019. godine;
 39. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za mesec maj 2020;
 40. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za mesec septembar 2020;
 41. Razno.

Zapisnik sa 221. redovne sednice

Back to top