Navigacija

233.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 233. redovne sednice Saveta održane 28.12.2021. godine

 1. Usvajanje dnevnog reda;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 232. redovne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 22. oktobra 2021. godine; Zapisnika sa 406. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 01. novembra 2021. godine; Zapisnika sa 407. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 18. novembra 2021. godine; Zapisnika sa 408. vanredne sednice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije održane 06. decembra 2021. godine, Zapisnika sa 3. hitne sednice održane u 2021. godini dana 15. decembra 2021. godine;
 3. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim protiv PMU Pink Media Group d.o o., Beograd – TV Pink u vezi sa emisijom „Tema dana“ emitovanom 29.11.2021. godine od 15:55 do 17:15 časova;
 4. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima pokrenutim protiv PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV, zbog programskog sadržaja emitovanog u emisiji „Posle ručka“ od 18.08.2021. godine, od 15 do 17:30 časova i donošenje odluke;
 5. Razmatranje prijave Pokret Opre Roma Srbija, Novi Sad podnete protiv PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – Prva zbog emisije „150 minuta“ emitovane dana 26.11.2021. godine i donošenje odluke;
 6. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za mesec novembar 2021. godine i donošenje odluke;
 7. Predstavka Biroa za društvena istraživanja podnete protiv predsednice Saveta Olivere Zekić zbog kršenja Kodeksa ponašanja članova Saveta Regulatornog tela za elektornske medije i donošenje odluke;05-2052/21
 8. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o svim podnosiocima prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa za zonu pokrivanja Rr 20 (Sombor, Apatin) i donošenje odluke;
 9. Utvrđivanje Liste podnosilaca prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa, objavljenog u „Sl. glasniku RS“, broj 80/21, dana 13.08.2021. godine čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku;
 10. Razmatranje i donošenje odluke o promeni vlasničke strukture PMU Mega d.o.o., Inđija – Radio Mega IN 89,2
 11. Razmatranje zahteva PMU Alpe System d.o.o., Beograd – Radio Fleš 96,5, za izdavanje saglasnosti na akt o prenosu dozvole i donošenje odluke;
 12. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Informativno propagandni centar Kula d.o.o., Kula;
 13. Razmatranje zahteva PMU East Star Group d.o.o., Knjaževac – TV Knjaževacinfo o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole K29-2 od 21.10.2011. godine za pružanje medijske usluge pre isteka vremena na koje je izdata i donošenje odluke;
 14. Razmatranje zahteva Ekobiz d.o.o., Sečanj – BIZ za upis u Registar medijskih usluga (radio) 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje zahteva Opštine Kučevo o raspisivanju javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija na području Opštine Kučevo i donošenje odluke;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o ukidanju rešenja Saveta, broj KN/378-978/21-1 od 28.05.2021. godine PMU Medic Invest d.o.o., Beograd – Zdravlje TV, u skladu sa članom 37. Zakona o elektronskim medijima;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Insajder produkcija d.o.o., Beograd – Insajder TV kanal;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Premium 1;
 19. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Premium 2;
 20. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Premium 3;
 21. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Sport 6;
 22. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Sport 7;
 23. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Arena Channels Group d.o.o., Beograd – Arena Sport 8;
 24. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Una World d.o.o., Novi Beograd – Una;
 25. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv Fajterco d.o.o., Beograd – Fajterco (F1)-kabal i donošenje odluke;
 26. Razmatranje predloga Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama u Regulatornom telu za elektronske medije i donošenje odluke;
 27. Razmatranje predloga Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u Regulatornom telu za elektronske medije i donošenje odluke;
 28. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Čačak d.o.o., Čačak – Radio Čačak 103,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 29. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Nova Showtime d.o.o., Zaječar – Radio Nova 90,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 30. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Apatin d.o.o., Apatin – TV Apatin-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 31. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Golija d.o.o., Ivanjica – TV Golija-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 32. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Golija d.o.o., Ivanjica – TV Golija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 33. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos-kabal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 34. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Studio B d.o.o., Beograd – TV Studio B zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 35. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zona Plus d.o.o., Niš – Zona Plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 36. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Medveđa d.o.o., Medveđa – Radio Medveđa 96,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 37. Razno.

Zapisnik sa 233. redovne sednice

Back to top