Navigacija

3. sednica po hitnom postupku u 2021. godini

Hitne sednice saveta

Dnevni red i zapisnik sa 2. sednice Saveta po hitnom postuku održane 15.12.2021. godine

  1. Razmatranje i davanje mišljenja na nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima.

Zapisnik sa 3. sednice po hitnom postupku

Back to top