Navigacija

234.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 234. redovne sednice Saveta održane 03.03.2022. godine:

 1. Usvajanje Zapisnika sednica Saveta Regulatora: 
  • 233. redovne sednice održane 28.12.2021. godine;
  • 409. vanredne sednice održane 14.01.2022. godine;
  • 410. vanredne sednice održane 20.01.2022. godine;
  • 411. vanredne sednice održane 07.02.2022. godine;
  • 412. vanredne sednice održane 10.02.2022. godine;
  • 413. vanredne sednice održane 11.02.2022. godine;
  • 414. vanredne sednice održane 21.02.2022. godine;
  • 415. vanredne sednice održane 24.02.2022. godine;
  • 416. vanredne sednice održane 28.02.2022. godine;
  • 417. vanredne sednice održane 01.03.2022. godine;
  • 418. vanredne sednice održane 02.03.2022. godine.
 2. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos-comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – VTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 4. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac – TV Šabac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – NTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – NTV kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Melos d.o.o., Kraljevo – TV Melos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Smederevo d.o.o., Smederevo – Televizija SD, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Jefimija d.o.o., Kruševac – TV Jefimija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Nova Showtime d.o.o., Zaječar – TV Nova, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio i televizija Bačka Palanka  d.o.o., Bačka Palanka – TV Bap, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Braničevo Medija Centar d.o.o, Petrovac – TV Braničevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – TV Bujanovac kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Mostnet d.o.o., Prokuplje – TV Mostnet, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Pi kanal d.o.o., Pirot – TV Pi kanal, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – TV Prima kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 18. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – Radio Primus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 19. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU RTV Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta – Radio Primus 87,6 zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 20. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – TMS Televizija Telemark, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 21. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – TMS Televizija Telemark kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 22. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Softić d.o.o., Tutin – Radio RS, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 23. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge TV Super-Sat Communication d.o.o., Beograd – TV Super Sat kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zvezda TV d.o.o., Beograd – Zvezda TV kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 26. Razmatranje molbe PMU Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo – KA TV za odlaganje roka plaćanja duga nastalog po osnovu neplaćanja naknade za pružanje medijske usluge i donošenje odluke;
 27. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo – KA TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 28. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje građana Lastavica, Kruševac – Sportska TV, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 29. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Jasmina Vagić pr Agencija za audio-vizuelne aktivnosti Paradise Films Smederevska Palanka – Paprika TV, shodno članu 89. stav 1. tačka 3) Zakona o elektronskim medijima;
 30. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU TV Info Puls d.o.o., Vranje – Puls, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 31. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Lokalne demokratske ideje, Niš – TV Jumbo, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 32. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Kopernikus Cable Network d.o.o., Niš – TV K::CN Jug, shodno članu 89. stav 1. tačka 4 Zakona o elektronskim medijima;
 33. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU East Star Group d.o.o., Knjaževac – TV Knjaževacinfo, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 34. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Đakovačka i Sremska biskupija, Vikarijat Sremski, Petrovaradin – Radio Marija Vrdnik 88, shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
 35. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU M o.d. Vranje – Radio Fokus Plus 101,7, zbog nastupanja razloga propisanih članom 99. Zakona o elektronskim medijima;
 36. Javni razgovor sa predstavnicima podnosioca prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija za područje regiona Rr 20 (Sombor, Apatin);
 37. Razmatranje prijave Dragana Markovića podnete protiv PMU MM Promenada 2010 d.o.o., Batočina – Radio Batočina 100,6 i donošenje odluke;
 38. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera povodom prikazivanja spornih programskih sadržaja u programu PMU Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Pančevo – TV Pančevo;
 39. Razmatranje prijave u formi obraćanja članice Saveta Judite Popović u vezi sa emisijom „Na pravom mestu“ emitovanom u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – TV Pink i donošenje odluke;
 40. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa neispunjavanjem obaveze dostave traženih snimaka od strane PMU Press Company d.o.o., Doljevac – Radio Koprijan 94,5, i donošenje odluke;
 41. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa neispunjavanjem obaveze dostave traženih snimaka od strane PMU TV Info Puls d.o.o., Vranje – TV Puls i donošenje odluke;
 42. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prikazivanjem programskog sadržaja u programu PMU Santos-Comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos i donošenje odluke;
 43. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera povodom prikazivanja oglasne poruke u programu PMU Zona plus d.o.o., Niš – Zona plus i donošenje odluke;
 44. Razmatranje zahteva PMU RTV M d.o.o., Knjaževac – Naxi M 94,5 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 45. Razmatranje prijave za promenu vlasničke strukture PMU RTV Holivud Nais d.o.o., Niš – TV Nais i donošenje odluke;
 46. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Informativni centar d.o.o., Odžaci – TDI Radio Odžaci 107,4 i donošenje odluke;
 47. Razmatranje promene vlasnike strukture PMU PMU Moto Boem Trans d.o.o. Negotin – TV Trans bez prethodne saglasnosti Regulatora i donošenje odluke;
 48. Razmatranje prijave Nova.rs Television d.o.o. Beograd – Nova.rs podnete na Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog programa na području cele Republike i donošenje odluke;
 49. Razmatranje zahteva Opštine Blace i MHE Klipić d.o.o., Blace za raspisivanjem javnog konkursa za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija na lokalnom području;
 50. Razmatranje molbe PMU Pink media group d.o.o., Beograd – TV Pink i Radio Pink za reprogram plaćanja naknade za pružanje medijske usluge za 2022. godinu i donošenje odluke;
 51. Razmatranje molbe PMU Pink media group d.o.o., Beograd za reprogram plaćanja naknade za pružanje medijske usluge za 59 kablovskih PMU – 58 TV i 1 Radio za 2022. godinu i donošenje odluke;
 52. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge PMU Happy TV d.o.o., Beograd – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 53. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Studio B d.o.o., Beograd – TV Studio B i donošenje odluke;
 54. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – TV Bujanovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 55. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge GMC trade d.o.o., Lazarevac – TV Gem i donošenje odluke;
 56. Razmatranje izveštaja Finansijske službe  o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Televizija Šabac d.o.o.,  Šabac – Radio Šabac 103,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 57. Razno.

Zapisnik sa 234. redovne sednice

Back to top