Navigacija

235.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 235. redovne sednice Saveta održane 30.03.2022. godine

 1. Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora, 234. redovne sednice održane 03.03.2022. godine; 419. vanredne sednice održane 08.03.2022. godine; 420. vanredne sednice održane 15.03.2022. godine; 421. vanredne sednice održane 23.03.2022. godine; 422. vanredne sednice održane 24.03.2022. godine
 2. Razmatranje Finansijskih izveštaja, Napomena i Izveštaja revizora po završnom računu za 2021. godinu Regulatornog tela za elektronske medije i donošenje odluke;
 3. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu i donošenje odluke;
 4. Razmatranje Izveštaja o radu Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu i donošenje odluke;
 5. Donošenje odluke po raspisanom Javnom konkursu za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog, odnosno analognog prenosa za područje regiona Rr 20 (Sombor, Apatin), objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 80/21;
 6. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio 96 plus d.o.o., Beograd - Radio 96 97,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 7. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Biser d.o.o., Požarevac - Radio Biser Plus 92,6, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 8. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV City d.o.o., Ub – Radio City Ub 92,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 9. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Press company d.o.o., Doljevac – Radio Koprijan 94,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 10. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Panda radio d.o.o., Kanjiža – Radio Panda 103,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 11. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Valjevo d.o.o., Beograd - Radio Valjevo 95,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 12. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Refref d.o.o., Novi Pazar - Radio Refref 105,8, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 13. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Sremska televizija d.o.o., Šid – Sremska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 14. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Klik Komerc d.o.o., Gornji Milanovac - TV Info 24 plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija sporta i zdravlja Sos kanal plus d.o.o., Beograd – TV Sos kanal plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 16. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Sunce d.o.o., Aranđelovac – TV Sunce, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 17. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zona Plus d.o.o., Niš – Zona plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 18. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka – RTV Bap-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 19. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac – TV Šumadija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 20. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Leskovac d.o.o., Leskovac – TV Leskovac-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 21. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU M o.d., Vranje – Televizija Fokus-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 22. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Apatin d.o.o., Apatin – TV Apatin-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 23. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Delta televizija d.o.o., Novi Sad – TV Delta, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 24. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Klik-Komerc d.o.o., Gornji Milanovac – TV Info 24 plus-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 25. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Leskovac d.o.o., Leskovac - TV Leskovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 26. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo – TV MIX-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 27. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Nova Showtime d.o.o., Zaječar – TV Nova-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 28. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Pruga nova d.o.o., Lajkovac – TV Pruga-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 29. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos-comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 30. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Vranje d.o.o., Vranje – TV Vranje-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 31. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija V 5 d.o.o., Valjevo – V 5-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 32. Razmatranje zahteva No Limit Media d.o.o., Beograd – LH TV za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 33. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa spotom emitovanjim dana 12.02.2022. godine u programu PMU Sandžak Televizija d.o.o., Novi Pazar – TV Pešter i donošenje odluke;
 34. Razmatranje zahteva Red Media Group d.o.o., Beograd - Red radio 93,7 za promenu programskog elaborata i donošenje odluke;
 35. Razmatranje zahteva PMU Privredno društvo Radio-Televizija Kragujevac d.o.o., Kragujevac - TV Kragujevac-kabl za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 36. Razmatranje zahteva PMU GMC-Trade d.o.o., Lazarevac - Gem Naxi radio 92,0, za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 37. Razmatranje Izveštaja o nadzoru PMU tokom izborne kampanje za predsedničke, republičke i lokalne izbore od 15.02.2022. – 20.03.2022. godine (peti presek) i donošenje odluke
 38. Razno;

Zapisnik sa 234. redovne sednice

Back to top