Navigacija

422. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 422. vanredne sednice Saveta održane 24.03.2022. godine

 1. Razmatranje Predloga o izmeni Plana nabavki za 2022. godinu i donošenje odluke;
 2. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emisijom „Nacionalni dnevnik“ emitovanom dana 09.01.2022. i 10.01.2022. godine u periodu od 19.00 do 19: 30 časova, u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – TV Pink i donošenje odluke;
 3. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emitovanjem filma „Meta porodica“ dana 10.01.2022. godine počev od 00:20 časova u programu PMU Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Pančevo - TV Pančevo i donošenje odluke;
 4. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emitovanjem filma „Meta porodica“ od 23:05 časa u programu PMU Radio-televizija Kragujevac d.o.o., Kragujevac – TV Kragujevac;
 5. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emitovanjem filma „Meta porodica“ dana 09.01.2022. godine počev od 23:38:53 časova u programu PMU Santos-Comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos i donošenje odluke;
 6. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa emitovanjem filma „Meta porodica“ dana 09.01.2022. godine počev od 23:42:30 časova u programu PMU Studio B d.o.o., Beograd - TV Studio B i donošenje odluke;
 7. Razmatranje prijave Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) protiv PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – TV Pink zbog ugrožavanja opšteg interesa iz člana 5. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga i donošenje odluke;
 8. Razmatranje prijave Svetislava Bojića podnete protiv Adria News S.a.r.l., L-1543 Luxembourg, Veliko vojvodstvo Luksemburg – TV N1, zbog njegovog označavanja kao počinioca pretnji prema Jeleni Zorić i donošenje odluke;
 9. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu u vezi emisije „Dnevnik“ emitovane 21.11.2021. godine u programu PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – TV Pink i donošenje odluke;
 10. Razmatranje zahteva podnosioca Original film d.o.o., Beograd – Flashback za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 11. Razmatranje zahteva podnosiocu Original Film d.o.o., Beograd-Savski venac – ZZTV za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 12. Razmatranje zahteva podnosioca Jelena Spirić pr Video produkcija Dankos plus, Kosovska Mitrovica – Televizija Dankos plus za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 13. Razmatranje zahteva podnosioca Udruženje Info centar Nova Jasenica, Smederevska Palanka - TV Nova Net za upis u Registar medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 14. Razmatranje zahteva PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo - TV Mix o prenosu dozvole izdate na osnovu zahteva, broj K410 od 21. decembra 2018. godine, shodno članu 78. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 15. Razmatranje zahteva podnosioca KCN Group d.o.o., Beograd (Vračar) za upis u Registar medijskih usluga shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 16. Razmatranje promene vlasničke strukture PMU Grand Production d.o.o., Beograd – Grand Narodna Televizija bez prethodne saglasnosti Regulatora i donošenje odluke;
 17. Razmatranje promene vlasničke strukture PMU Siti d.o.o., Svilajnac – Radio Čičica 89,1 bez prethodne saglasnosti Regulatora i donošenje odluke;
 18. Razmatranje promene vlasničke strukture PMU Buba mara radio XXX d.o.o., Beograd – Radio X 91,2 bez prethodne saglasnosti Regulatora i donošenje odluke;
 19. Razmatranje Izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole PMU Softić d.o.o., Tutin – Radio RS 95,1, pre isteka vremena na koji je izdata a na osnovu člana 99. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 20. Razmatranje zahteva PMU    Medijski centar Klik 105 d.o.o. Zrenjanin -Radio Klik FM 105,0 za davanje saglasnosti na promenu identifikacije i donošenje odluke;
 21. Razmatranje radne verzije dokumenta Predloga Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina za period od 2021. do 2024. godine koji je pripremljen na drugom sastanku radne grupe koji je održan u Šapcu 23-25. februara 2022. godine 
 22. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mostnet RTV d.o.o., Prokuplje – Mostnet TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 23. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU IBM d.o.o., Kraljevo – Radio Naxi M 102,5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio Televizija Šabac d.o.o., Šabac – Radio Šabac 103,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – TMS Televizija Telemark-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 26. Razmatranje zahteva PMU Grand production d.o.o., Beograd  – Grand narodna televizija, za produženje dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke:
 27. Saopštenje Saveta REM povodom netačnih i tendencioznih naslova u delu medija povodom izveštaja REM o izbornoj kampanji.

Zapisnik 422. vanredne sednice

Back to top