Navigacija

426. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red sa 426. vanredne sednice održane 19.05.2022. godine

 1. Davanje mišljenja na Nacrt Četvrtog i petog periodinog izveštaja Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija
 2. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka - RTV Bap-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
 3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Vranje d.o.o., Vranje - TV Vranje-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima.
 4. Razmatranje i donošenje odluke u postupku ponovnog odlučivanja po prijavi Mreža 3 d.o.o., Beograd - TV Kanal 3 (nakon poništenja zaključka br. 08-219/15/17-24 od 31.03.2017. godine od starane Upravnog suda)
 5. Razmatranje i donošenje odluke u postupku ponovnog odlučivanja po prijavi Mreža 3 d.o.o., Beograd - TV Mreža (nakon poništenja zaključka br. 08-220/15/17-22 od 31.03.2017. godine od starane Upravnog suda)
 6. Razmatranje zahteva PMU Rebus d.o.o. Kruševac - Radio Čigra 107,2, za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88.
 7. Razmatranje zahteva PMU Predrag Filipović PR, agencija za usluge reklame i propagande Braf, Topola – Radio IFM Braf 92,7 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 8. Razmatranje izveštaj o broju nepravilnosti u vezi sa zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za mesec mart 2022. i donošenje odluke;
 9. Razmatranje zahteva PMU Nova Showtime d.o.o., Zaječar - TV Nova za promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 10. Razmatranje zahteva PMU Nova Showtime d.o.o., Zaječar – Radio Nova 90,8 za promenu identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 11. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU RTV Centar d.o.o., Beograd i donošenje odluke.

Zapisnik 426.vanredne sednice

Back to top