Navigacija

442. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red sa 442. vanredne sednice održane 07.11.2022. godine

  1. Razmatranje spiska svih podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području  regiona – Grad Beograd;
  2. Utvrđivanje Liste podnosilaca prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području  regiona – Grad Beograd, objavljenog u „Sl. glasnik RS“, broj 90/22  čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku;

Zapisnik sa 442. vanredne sednice

Back to top