Navigacija

443. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta


Dnevni red sa 443. vanredne sednice održane 17.11.2022. godine

  1. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za pružanje medijske usluge radija PMU Play radio d.o.o., Beograd – Radio Play;
  2. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za pružanje medijske usluge radija PMU Index d.o.o., Beograd – Radio S 2;
  3. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za pružanje medijske usluge radija PMU Radio S d.o.o., Beograd – Radio S;
  4. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za pružanje medijske usluge radija PMU Radio Hit FM d.o.o., Beograd – Hit Music FM.

Zapisnik sa 443. vanredne sednice

Back to top