Navigacija

239. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 239. redovne sednice Saveta održane 06.12.2022. godine:

1.    Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora:

  •  238. redovne sednice održane 07.10.2022. godine;
  • 440. vanredne sednice održane 12.10.2022. godine;
  • 441. vanredne sednice održane 31.10.2022. godine;
  • 442. vanredne sednice održane 07.11.2022. godine;
  • 443. vanredne sednice održane 17.11.2022. godine
  • 444. vanredne sednice održane 29.11.2022. godine.

2.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – TMS Televizija Telemark, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
3.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Delta televizija d.o.o., Novi Sad – TV Delta, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
4.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – NTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
5.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU On line TV prodaja d.o.o., Beograd – V1-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
6.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – Jeka Muzzik-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
7.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – Moba-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
8.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – Muzzik-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
9.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – R&R Muzzik-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
10.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Original film d.o.o., Beograd – W.W.MUZIK-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
11.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac – TV Šabac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
12.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Kanal 9 d.o.o., Kragujevac – TV Kanal 9-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
13.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Mix Media 2009 d.o.o., Kraljevo – TV Mix-kabl, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
14.    Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima u vezi sa programskim sadržajem emitovanim dana 11.03.2022. godine i 14.03.2022. godine u programu PMU Radio Televizija Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar – TV Novi Pazar;
15.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Beogradska nadbiskupija, Beograd - Radio Marija Niš 102,7, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
16.    Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Guča 87,7 u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge pružaoca medijske usluge;
17.    Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Kruna 89,6 u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge;
18.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata prema PMU Vinogradina d.o.o., Valjevo – Radio Kula 102,8, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
19.    Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata prema PMU Radio Ljubovija d.o.o., Ljubovija – Radio Ljubovija 100,4, shodno članu 99. Zakona o elektronskim medijima)
20.    Razmatranje zahteva PMU Jablanović CO d.o.o., Plažane – TV Resava o vraćanju dozvole br. K10-2 od 28.09.2011. godine za pružanje medijske usluge, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
21.    Informacija o dostavi Odluke Upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio-Televizije Srbije o visini naknade za rad Programskog saveta;
22.    Razmatranje zahteva Centro-scena d.o.o., Beograd – Euro Cinema 1 za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke; 05-2025/22
23.    Razmatranje zahteva Centro-scena d.o.o., Beograd – Euro Cinema 2 za izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
24.    Razmatranje zahteva Centro-scena d.o.o., Beograd – Euro Cinema 3 o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
25.    Razmatranje zahteva Centro-scena d.o.o., Beograd – Euro Cinema 4 za izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
26.    Razno.

Zapisnik sa 239. redovne sednice

Back to top