Navigacija

240. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red za 240. redovnu sednicu održane 26.12.2022. godine:

 1. Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora:
  • 239. redovne sednice održane 06.12.2022. godine;
  • 3. hitne sednice održane 08.12.2022. godine;
  • 4. hitne sednice održane 22.12.2022. godine;
 2. Donošenje odluke o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotmen) Avala, a po raspisanom Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za zonu raspodele (allotment) Avala, objavljenog u „Sl. glasnik RS“, broj 90/2022;
 3. Donošenje odluke o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona – Grad Beograd, a po raspisanom Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge radija putem terestričkog analognog prenosa na području regiona – Grad Beograd, objavljenog u „Sl. glasnik RS“, broj 90/22.
 4. Razmatranje Izveštaja Finansijske službe o raspodelu sredstava rezervi  po Finansijskom planu za 2022. godinu i donošenje odluke;
 5. Razmatranje izveštaja Finansijske službe o izmeni Plana javnih nabavki za 2022. godinu i donošenja odluke;
 6. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi emisije „Popadija“ emitovanje u programu PMU Prva televizija d.o.o., Beograd – TV Prva i donošenje odluke;
 7. Razmatranje prijave PMU May Media d.o.o., Aleksinac – RTV Bosphorus i Radio Bosphorus 97,6 o promeni vlasničke strukture, shodno članu 105. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 8. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture PMU Radio televizija Prima Internacional d.o.o., Bajina Bašta;
 9. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Radio Rubin d.o.o., Kruševac – Rubin radio 92,2 i donošenje odluke;
 10. Donošenje odluke po zahtevu PMU Dobrila Vojnić PR proizvodnja televizijskog programa N plus produkcija Smederevo – FIN Radio za brisanje iz Registra medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2. Zakona o elektronskim medijima;
 11. Razmatranje zahteva podnosioca RTV M d.o.o., Knjaževac – TV M za upis u Registar medijskih usluga, shodno članu 74. stav 1. tačka 2) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 12. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Jelena Spirić PR Video produkcija Dankos plus, Kosovska Mitrovica – Televizija Dankos plus;
 13. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU Pink Media Group d.o.o., Beograd – Insta TV;
 14. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade PMU NS Vid Media d.o.o., Novi Sad – Radio Sombor 97,5;
 15. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade  PMU Centro-scena d.o.o., Beograd – Euro Cinema 1;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade  PMU Centro-scena d.o.o., Beograd – Euro Cinema 2;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade  PMU Centro-scena d.o.o., Beograd – Euro Cinema 3;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade  PMU Centro-scena d.o.o., Beograd – Euro Cinema 4;
 19. Razmatranje izveštaja Pravne službe o prestanku važenja dozvole za pružanje medijske usluge PMU Megvajer d.o.o., Subotica – Lova Lova, shodno članu 89. stav 1. tačka 3) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
 20. Razmatranje i donošenje odluke o podnošenju predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave protiv Danilo Savić PR, proizvodno-trgovinska uslužna radnja Oktagon, Kruševac;
 21. Informacija o dostavljanju Plana poslovanja za 2022. godinu sa četvrtom izmenom, Plana poslovanja za 2022. godinu sa petom izmenom, Zapisnika sa treće i četvrte sednice UO RTV u 2022, Plana poslovanja za 2022. godinu sa šestom izmenom, Finansijskog izveštaja RTV za period januar-jun 2022 i Zapisnika sa vansedničnog izjašnjavanja UO RTV u 2022. godini;
 22. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole dozvole PMU RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje - TV 027-kabl pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 23. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole dozvole PMU Radio televizija Caribrod d.o.o., Dimitrovgrad– TV Caribrod-kabl pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole dozvole PMU Softić d.o.o., Tutun – Radio RS, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 25. Donošenje odluke u postupku Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole dozvole PMU On line TV prodaja d.o.o., Beograd –B 1-kabl, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
 26. Razmatranje Izveštaja sa Završne konferencije o slobodi izražavanja i slobodi medija u Jugoistočnoj Evropi 20. oktobra 2022. godine Budva, Crna Gora;
 27. Izveštaj sa 18. plenarnog sastanak Evropske regulatorne grupe za audiovizuelne medijske usluge (ERGA)
 28. Razno.

Zapisnik sa 240. redovne sednice

Back to top