Navigacija

Arhiva sednica


112. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Izrečena je mera opomene emiterima:
 1. Radiju Baltazar (Bulevar Nemaljina 2, Niš, lokalni radio, emiter celokupnog programa);
 2. Radiju Jat (Kraljice Marije 57/55, Beograd- regionalni radio, emiter celokupnog programa);
 3. Radiju Stari Ras (Milutina Milankovića 7b, Beograd – lokalni radio, emiter celokupnog programa);
 4. TDI Seven radiju (Bulevar Nemaljina 2, Niš, lokalni radio, emiter celokupnog programa);
 5. Radiju 5 (Bulevar Oslobođenja 11-13,Novi Sad, lokalni radio, emiter celokupnog programa).

164. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu: Art marketing TV d.o.o., ul. Vladete Kovačevića br.6- ART KANAL putem kablovsko distributivnog sistema JP PTT saobraćaja „Srbija“, Beograd, ul. Takovska 2 i Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d., Takovska 2, Beograd.

111. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Prestaju da važe dozvole br. K6/1, K6/2, K6/3, K6/4, K6/5, K6/6, K6/7 i K6/8 od 28.09.2011. godine za kablovsko emitovanje programa izdate emiteru ART TELEVISION – Kanal kulture preduzeće za radio-televizijsku difuziju d.o.o., ul. Vladete Kovačevića 6, Beograd- ART TV, zbog prestanka pravnog lica.
 • Data je saglasnost na Statut o izmenama i dopunama ...

110. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Izrečena je mera upozorenja emiteru Radio Centar zbog emitovanjanja kviza u kome se krše odredbe iz čl. 68 st. 1 t. 6 Zakona o radiodifuziji i odredbe iz odeljka 13 tačka 10 Kodeksa ponašanja emitera.
 • Oduzeta je dozvola za emitovanje programa pre...

109. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Usvojena je Lista svih prijava podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja od 15. avgusta 2012. godine.
 • Utvrđena je Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje ...

160. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Zabranjeno je emitovanje programa emiteru D.o.o. L&R Engineering, Savino selo, ul. Maršala Tita br. 54, Vrbas na području Kule, na frekvenciji 91,7MHz. 
 • Zabranjeno je emitovanje programa emiteru „Televizija Jerina“ ...

108. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Odbijen je zahtev kablovskog operatora Digi Sat d.o.o da se obaveže na distribuciju nacionalnih televizijskih programa (TV Pink, TV Avala i Prva TV), shodno članu 101. Zakona o elektronskim komunikacijama, kao neosnovan.
 • Data je saglasnost emiteru Društvu sa ograničenom odgovornošću Radio Srem iz Rume, ul. Glavna 172/a – Radio Srem  za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti ...
Back to top