Navigacija

Savet REM usvojio Nacrt predloga Strategije razvoja medijske usluge radija i audio-vizuelnih medijskih usluga u RS

Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je Nacrt predloga Strategije razvoja medijske usluge radija iaudio-vizuelnih medijskih usluga u Republici Srbiji.

U vezi sa tim, Regulatorno telo za elektronske medije objavljuje program javne rasprave. Program javne rasprave objavljen je i na portalu E-uprave.

Back to top