Navigacija

Saopštenje za medije povodom zahteva JMU RTS za monitoringom predizbornog spota „Đilas jedan i jedan“ izborne liste „Dragan Đilas – Beograd odlučuje – Ljudi pobeđuju“

Saopštenje za medije

Na današnjoj 296. vanrednoj sednici, a na osnovu današnjeg zahteva JMU Radio Televizija Srbije za monitoringom predizbornog spota „Đilas jedan i jedan“ izborne liste „Dragan Đilas – Beograd odlučuje – Ljudi pobeđuju“,  Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na osnovu Izveštaja Službe za nadzor i analizu,  doneo Odluku da podnosiocu prijave JMU RTS i svim drugim pružaocima medijskih usluga odobri emitovanje ove predizborne političke poruke, s obzirom da nema elemenata kršenja Zakona o oglašavanju, niti bilo kog zakona iz seta zakona o medijima.

Obrazloženje

Na osnovu uvida u sadržaj političke oglasne poruke (predizbornog spota) „Đilas 1 i 1“ izborne liste „Dragan Đilas – Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju“, stručna služba Regulatorne agencije za elektronske medije mišljenja je da nema elemenata koji bi bili u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju niti ima povrede drugih zakona o medijima, kao ni elemenata diskriminacije drugih izbornih lista.
JMU RTS dostavio je na davanje mišljenja političku oglasnu poruku „Đilas 1 i 1“ izborne liste „Dragan Đilas – Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju“ za koju je planiran početak emitovanja na programu RTS, počev od 25.02.2018. godine.

OPIS:
„Naravno, ne pada vam ni na pamet da glasate za broj jedan.
A da probate da glasate ovako:
Sad već može zar ne. Jednostavno je jedan i jedan - jedanaest. Đilas. Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju“.
Predizborni spot traje 15 sekundi.

Regulatorno telo za elektronske medije

Back to top