Navigacija

Saopštenje za medije povodom zahteva JMU RTS za monitoringom predizbornog spota „Gradonačelnik“ izborne liste „Aleksandar Vučić – Zato što volim Beograd“

Saopštenje za medije

Na današnjoj 294. vanrednoj sednici, a na osnovu jučerašnjeg zahteva JMU Radio Televizija Srbije za monitoringom predizbornog spota „Gradonačelnik“  izborne liste „Aleksandar Vučić – Zato što volim Beograd“, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na osnovu Izveštaja Službe za nadzor i analizu,  doneo Odluku da podnosiocu prijave JMU RTS i svim drugim pružaocima medijskih usluga naloži da, u smislu čl. 15. st. 1. Zakona o oglašavanju, hitno obustavi emitovanje ove predizborne oglasne poruke koja sadrži zapise likova kandidata drugih izbornih lista, bez prethodno pribavljene njihove saglasnosti. U slučaju nepoštovanja odluke Saveta REM-a, Regulator će pokrenuti postupke izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima. 

Obrazloženje

U programu pružaoca medijskih usluga RTS 1, 17. februara 2018. godine, (emisija Žikina šarenica 9:08 -11:00, predizborni blok oglasnih poruka 9:42:58 – 9:44:54, politička oglasna poruka 9:43:52 - 9:44:51) uočena je politička oglasna poruka (predizborni spot) „Gradonačelnik“ u trajanju od 59 sekundi izborne liste „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Beograd“.
U navedenom spotu se u tri kadra (9:43:59-9:44:01 i dva vezana kadra 9:44:40-9:44:45) pojavljuje slika Dragana Đilasa i Aleksandra Šapića, nosilaca drugih izbornih lista na lokalnim izborima za grad Beograd.
Shodno članu 15. stav 1. Zakona o oglašavanju, oglasna poruka koja sadrži lično dobro na osnovu koga se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, može se objaviti u programu pružaoca medijske usluge jedino uz prethodni pristanak lica na koje se lično dobro odnosi. U konkretnom slučaju, predmetna oglasna poruka sadrži fotografski zapis likova kandidata drugih izbornih lista Dragana Đilasa i Aleksandra Šapića, te se ista može objaviti jedino uz njihov prethodni pristanak.

Zaključak: Objavljivanjem ovakve oglasne poruke u svom programu bez pribavljanja prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi, pružalac medijske usluge povređuje odredbu člana 15. stav 1. Zakona o oglašavanju, što je osnov za hitno obustavljanje emitovanja predizborne poruke, odnosno, u suprotnom, za pokretanje postupka izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima.  

Regulatorno telo za elektronske medije

Back to top