Navigacija

Saopštenje za medije povodom zahteva JMU RTS za monitoringom predizbornog spota „Strah“ izborne liste „Dragan Đilas – Beograd odlučuje – Ljudi pobeđuju“

Na današnjoj 297. vanrednoj sednici, a na osnovu današnjeg zahteva JMU Radio Televizija Srbije za monitoringom predizbornog spota „Strah“ izborne liste „Dragan Đilas – Beograd odlučuje – Ljudi pobeđuju“, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na osnovu Izveštaja Službe za nadzor i analizu,  doneo Odluku da podnosiocu prijave JMU RTS i svim drugim pružaocima medijskih usluga odobri emitovanje ove predizborne političke poruke, s obzirom da nema elemenata kršenja Zakona o oglašavanju, niti bilo kog zakona iz seta zakona o medijima.

Obrazloženje

Na osnovu uvida u sadržaj političke oglasne poruke (predizbornog spota) „Strah“ izborne liste „Dragan Đilas – Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju“, stručna služba Regulatorne agencije za elektronske medije mišljenja je da nema elemenata koji bi bili u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju niti ima povrede drugih zakona o medijima, kao ni elemenata diskriminacije drugih izbornih lista.
JMU RTS dostavio je na davanje mišljenja političku oglasnu poruku „Strah“ izborne liste „Dragan Đilas – Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju“ za koju je planiran početak emitovanja na programu RTS, počev od 26.02.2018. godine.

OPIS:

„Na ovim izborima jedan čovek se plaši samo jednog čoveka. Pa kad je već tako, odgovor je samo jedan. Jednostavno je, jedan i jedan jedanaest. Đilas. Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju“.

Predizborni spot traje 14 sekundi.

Regulatorno telo za elektronske medije

 

Back to top