Navigacija

Sastanak regulatora i potpisivanje protokola o saradnji

Regulatornog telo za elektronske medije bilo je domaćin desetog sastanka Centralno-evropskog regulatornog foruma (CERF), na kojem su se razmatrala pitanja izmena Direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama i ostala aktuelna pitanja regulacije elektronskih medija. Sastanak je održan 27-28. septembra 2018. godine.

Izmene Direktive EU o audiovizuelnim medijskim uslugama obuhvataju, između ostalog, i dve teme koju su razmatrane na sastanku u Beogradu, a to su teritorijalna jurisdikcija i regulisanje sadržaja na video sharing platformama, poput youtube i facebook-a.

S obzirom na činjenicu da se medijsko tržište širi, da zvanične državne granice više nisu nikakva prepreka za medijske sadržaje, kao i da su medijski sadržaji sve više dostupni i putem Interneta, to su izmenama Direktive ove oblasti posebno definisane. Predstavnici regulatora iz centralne Evrope su zaključili da je ovakav vid organizovanja omogućava da se lakše reše slučajevi „prelivanja“ medijskih sadržaja među zemljama članicama Foruma, ali i da je pred regulatorima veliki posao posle usvajanja izmena Direktive, posebno u oblasti  video sharing platformi koje do sada nisu bile obuhvaćene domaćim regulativama.

Regulatori su diskutovali na temu pristupačnosti programskim sadržajima za osobe sa invaliditetom i došli do zaključka da je praksa regulisanja različita i da je glavni napor učiniti što veći broj različitih programskih žanrova dostupnim osobama sa invaliditetom.

Na kraju konferencije pokrenuta je tema rodne ravnopravnosti u medijima, koju su predstavili zaposleni iz Regulatornog tela za elektronske medije iz Srbije. Naime, Regulator iz Srbije učestvuje u međunarodnom projektu koji obuhvata kvalitativnu i kvantitativnu analizu pojavljivanja žena i tema o ženama (posebno diskriminacije nad ženama) u medijskim sadržajima. Sličnu analizu su uradile i kolege iz Hrvatske, čime je ostalim članovima pružen primer dobre prakse, kako promovisati žene u medijima.

Sastanci CERF-a održavaju je jednom godišnje i predstavljaju svojevrsnu platformu saradnje regulatora iz Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Hrvatske i Češke.

Kao dokaz višegodišnje saradnje u oblasti regulacije elektronskih medija unutar CERF-a i van ove međunarodne platforme saradnje, konferencija je završena potpisivanjem protokola o saradnji između Regulatora iz Srbije i Slovenija.

Back to top