Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Pink

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 31.maja 2019.godine, podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company d.o.o. Beograd, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Pink učinio 376 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu martu 2019.godine.

Back to top