Navigacija

Podneti Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka za mesec oktobar 2020. godine

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 15. januara 2021. godine podnelo Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv B92 a.d. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV B92 učinio 350 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Prve televizije d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Prva učinio 248 prekršaja Zakona o oglašavanju, protiv Happy TV  d.o.o. Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 394 prekršaja Zakona o oglašavanju i protiv Pink internacional company d.o.o., Beograd kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Pink učinio 579 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu oktobru 2020. godine.

Back to top