Navigacija

Usvojene Preporuke o medijskom izveštavanju o rodnom nasilju donete od strane Radne grupe za rodnu ravnopravnost Mediteranske mreže regulatornih tela (MNRA)

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zajedno sa regulatornim telima Španije, Andaluzije, Katalonije, Francuske, Hrvatske, Maroka, Grčke i Portugala je u okviru Radne grupe za rodnu ravnopravnost u medijima Mediteranske mreže regulatornih tela (MNRA- Mediterranean Network of Regulatory Authorities) sačinilo Preporuke o medijskom izveštavanju o rodnom nasilju u informativnim programima.

Preporuke o medijskom izveštavanju o rodnom nasilju su donete na osnovu rezultata Studije o medijskom izveštavanju o nasilju nad ženama, koja predstavlja zajednički rad navedenih regulatornih tela.

Preporuke o medijskom izveštavanju o rodnom nasilju dostupne su na ovom linku.

Back to top