Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Zajedničko saopštenje sa sastanka održanog 08. aprila 2011. godine u RRA

Predstavnici regulatornih tela iz regiona dogovorili su se danas, u Beogradu, da redovno održavaju sastanke i usklađuju akte kako bi se u što većoj meri ujednačili uslovi za rad elektronskih medija. Prvi sledeći sastanak je dogovoren da bude u Ohridu,  u maju mesecu ove godine.

Saopštenje o suzbijanju radio-piraterije

U cilju efikasnijeg suzbijanja radio-piraterije, RRA je Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal podnela 50 krivičnih prijava protiv radio-stanica koje neovlašćeno emituju program i nalaze se u proceduri zatvaranja.

Saopštenje o uplati 139 miliona dinara u budžet Republike Srbije

Savet RRA je razmatrajući godišnji obračun za proteklu godinu utvrdio da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ostvarenih rashoda i na ime ostvarene razlike je uplaćeno 139 miliona dinara u budžet Republike Srbije. Shodno Zakonu o radiodifuziji, razlika sredstava biće raspoređena na jednake delove, za unapređenje i razvoj kulture, zdravstva, prosvete i socijalne zaštite. 

Obaveštenje o stupanju na snagu izmena Zakona o obeležavanju Dana žalosti

Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih emitera u vreme proglašenja Dana žalosti.

Saopštenje posle sednice Saveta održane 21. juna 2010. godine

Savet RRA doneo je odluku da se protiv televizije „Pink“ pokrene prekršajni postupak zbog sadržaja u realiti-programu „Farma“ koji mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i omladine (član 68 tačka 5 i 6 Zakona o radiodifuziji).  Nakon ranije intervencije Saveta RRA televizija „Pink“ uložila vidljiv napor da program „Farma“ uskladi sa važećim propisima i posle toga nisu zabeleženi teži prekršaji Zakona o radiodifuziji niti Kodeksa ponašanja emitera, ali je odluka o pokretanju prekršajnog postupka doneta zbog ranijih neprihvatljivih ekscesa u programu televizije „Pink“ koja emituje ovaj realiti-program.

Obaveštenje o merama RRA protiv nelegalnog emitovanja programa

Povodom navoda Nezavisnog društva novinara Vojvodine, objavljenom u dnevnom štampi, da se broj radio i TV stanica koje emituju program bez dozvole uvećao u protekle dve godine, podsećamo na mere koje je Savet preduzeo u proteklom periodu.

Back to top