Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja

Obaveštenje o izdavanju dozvola za radiodifuzne stanice

Podnosioci prijava kojima je Rešenjem Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 29. decembra 2008. godine izdata dozvola za emitovanje televizijskog/radio programa na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područja regiona, područje Grada Beograda i lokalna područja, a čija su rešenja konačna (R10, Rr 26, Rr 28, Lr 159), upućuju se Republičkoj agenciji za telekomunikacije radi postupka izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice.

Obaveštenje elektronskim medijima o proglašenju 19. novembar 2009. godine Danom žalosti

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na području grada Beograda, kao i sve radiodifuzne organizacije kojima su izdate dozvole za emitovanje programa za područje cele Republike, da u skladu sa odlukom gradonačelnika grada Beograda o proglašenju 19. novembra 2009. godine za Dan žalosti, zbog sahrane patrijarha srpskog Pavla, svoj program prilagode navedenim okolnostima u skladu sa Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Saopštenje od 04. novembra 2009. godine

Povodom navoda u medijima da će Televizija Palma započeti sa emitovanjem programa obaveštavamo javnost da je Savet RRA, na sednici održanoj dana 29.10.2009. godine, postupio po presudi Vrhovnog suda Srbije i doneo novu odluku kojom se preduzeću „Palma Ltd" d.o.o. Beograd zabranjuje da emituje program na području grada Beograda.

Saopštenje posle sednice Saveta od 29. oktobra 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije izrekao je, na sednici održanoj 29. oktobra 2009, meru opomene televiziji Pink i podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog emitovanja emisije „Trenutak istine“, od 7. oktobra 2009. godine.

Saopštenje posle sednice Saveta, 9. oktobar 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije na sednici održanoj 9. oktobra 2009. godine doneo je zaključak da Služba za nadzor i analizu i Pravna služba izvrše analizu emisije „Trenutak istine“ koja je emitovana 7. oktobra 2009. godine na televiziji Pink.

OBAVEŠTENJE ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

Republička radiodifuzna agencija obaveštava sve radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, da u skladu sa odlukom Vlade Srbije o proglašenju 17. jula Danom žalosti zbog pogibije naših državljana u teškoj saobraćajnoj nesreći u Egiptu, svoj program usklade sa članom 6 stav 1 i članom 10 Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Saopštenje posle sednice Saveta 10. jula 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije uputio je danas žalbu na rešenje Opštinskom organu za prekršaje u Majdanpeku povodom izricanja opomene Goranu Ursuloviću zbog emitovanja programa bez dozvole.

Obaveštenje o izdavanju dozvola za radiodifuzne stanice

Podnosioci prijava kojima je Rešenjem Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 29. decembra 2008. godine izdata dozvola za emitovanje televizijskog/radio programa na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područja regiona, područje Grada Beograda i lokalna područja, a čija su rešenja konačna (Rr 7, Rr 31, L 19, L 77, L 80, L 82, L 91, L 92, Lr 16 i Lr 146), upućuju se Republičkoj agenciji za telekomunikacije radi postupka izdavanja dozvola za radiodifuzne stanice.

Obaveštenje posle sednice Saveta RRA

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je, na sednici održanoj 3. juna 2009. godine, odluku da se Ministarstvu kulture uputi predlog o izmenama Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa, kojim se osnovica za obračun visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa u iznosu od 13,5 dinara umanjuje za 5 odsto.

Obaveštenje posle sednice Saveta, 19. jun 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj 19. juna 2009. godine doneo odluku da se Ministarstvu nadležnom za poslove telekomunikacija uputi zahtev za izmene i dopune Zakona o telekomunikacijama u cilju donošenja odredbe o privremenom oduzimanju opreme za emitovanje programa licima koja emituju bez dozvole RRA.

Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa

Uporedni pregled visine pojedinačne godišnje naknade za emitovanje RTV programa za lokalna i regionalna područja na osnovu važećeg Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje RTV programa i predloga izmene istog akta koji je upućen nadležnim institucijama na dobijanje saglanosti.

Obaveštenje za građane i privredne subjekte

Jedinica Vlade Republike Srbije za sprovođenje Sveobuhvatne reforme propisa obaveštava građane i privredne subjekte da mogu da podnesu inicijative za izmenu propisa Jedinici za sprovođenje SRP tako što će u folderu "Inicijative građana i privrede" preuzeti formular, popuniti ga i poštanskom pošiljkom ili elektronskom poštom kao prilog mejlu isti poslati Jedinici za sprovođenje SRP.

Lista kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Savet Republičke radiodifuzne agencije na osnovu odredbi člana 94 stav 4 u vezi člana 87 stav 2 Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.42/02, 97/04, 76/05, 79/05,62/06 i 85/06) i člana 51-53 Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 102/05), na sednici održanoj dana 22. januara 2009. godine, utvrdio je Listu kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Saopštenje posle sednice Saveta 29. decembra 2008. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je danas na sednici odluke o izdavanju 63 dozvole za emitovanje radio i televizijskog programa na području regiona, lokalnom području, uključujući i grad Beograd.

Poziv emiterima, kablovskim distributerima i svim drugim zainteresovanim licima za dostavljanje sugestija pri izradi dodatne regulative

Republička radiodifuzna agencija namerava da u narednom periodu, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, donese dodatnu regulativu u oblasti kablovskog emitovanja programa i u oblasti oglašavanja. Stoga, pozivamo sve emitere, kablovske distributere, novinarske organizacije, profesionalna udruženja i sve druge zainteresovane da pošalju predloge i sugestije kojima će ukazati na glavne probleme i moguća rešenja istih koje treba posebno obraditi u podzakonskoj regulativi.