Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


ERGA značajna u transponovanju revidirane Direktive

ERGA značajna u transponovanju revidirane Direktive

Grupa evropskih regulatora za audiovizuelne medijske usluge (ERGA) koja okuplja visoke predstavnike nacionalnih nezavisnih regulatornih tela u oblasti audiovizuelnih medijskih usluga održala je dana 20. juna 2019. godine u Bratislavi, 11. sastanak ERGA.

Pokrenuta dva postupka protiv TV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 13.06.2019. godine doneo odluku o pokretanju dva postupka za izricanje mera protiv TV Pink zbog sadržaja prikazanih u emisijama "Zadruga" i "Amidži šou".

Sastanak o medijskoj pismenosti

Predstavnici Regulatornog tela za elektronske medije prisustvovali su sastanku o medijskoj pismenosti u Sarajevu, na kojem su predstavljena iskustva i prakse u istraživanju ove oblasti.

Saopštenje Saveta REM: Oprostiće ti Đura što te tukao

Ne postoji dovoljno ciničan način, osim ovog naslova, da se objasni sve što su uradili CINS, NUNS i dnevni list Danas u poslednjih nekoliko dana, sve pokušavajući da odbrane neodbranjivo – činjenicu da je CINS objavio lažnu vest, sa lažnim izveštajem struč...

Savet REM-a drugi put odgovorio CINS-u — pametnom jednom dovoljno!

Poštovana gospodo iz CINS-a, Vi ste upravo uspeli da kažete da je razlog objavljivanja falsifikovanog izveštaja to što vam nismo odgovarali na pitanja???!!! Interesantan pristup, za koji, takođe, zaslužujete nagradu. Ko vam ne odgovori na pitanje, vi mu...

Savet REM-a odgovorio na navode CINS-a

Savet Regulatornog tela za elektronske medije apsolutno deli vašu zabrinutost za gospođu Tamaru Skroza, njeno zdravlje i zdravlje njene porodice, kojom ste i počeli tekst: “Savet REM ignorisao nalaze svojih službi da opravda Pink i Studio B”.

SBB ne ispunjava obaveze – utvrdio REM

Nakon utvrđenih činjenica o nepoštovanju „Obavezujućih kriterijuma za bliže utvrđivanje  logičke numeracije kanala“ od stane SBB-a, Savet REM-a je dana 2. aprila 2019. godine doneo odluku o prosleđivanju izveštaja RATEL-u, u skladu sa članom 100 stav 14 Za...

Odluka Saveta da SBB vrati raspored kanala

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je danas na sednici doneo odluku kojom je upozorio SBB da je neophodno da odmah vrati pređašnje stanje u rasporedu kanala (logička numeracija). SBB-u je upućen dopis da je potrebno da poštuje sve zakonske ...

Savet podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv SBB-a

Zbog izvršene promene rasporeda programa kojom je program RTS-a pomeren iza stranih kanala u ponudi SBB-a, Savet Regulatora je danas na sednici podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu protiv navedenog operatora zbog p...

Javni konkurs za jednog člana UO JMU RTS

Regulatorno telo za elektronske medije raspisalo je Javni konkurs za predlaganje kandidata za jednog člana UO JMU Radio – televizija Srbije (RTS). Javni konkurs je objavljen u Sl. glasniku RS broj 18/19 od 15.03.2019. godine. Rok za podnošenje prijava ...

Back to top