Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Saopštenje za medije

U skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja zbog opasnosti širenja zarazne bolesti COVID-19, Savet Regulatornog tela za elektronske medije upozorava sve pružaoce medijskih usluga u Republici Srbiji na sledeće:

  • da je svaki pružalac medijske usluge dužan da hitno prenese saopštenja organa javne vlasti koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine;
  • da u izveštavanju obezbedi slobodno, istinito, objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje, a da naročito i odgovorno povede računa o sprečavanju širenja dezinformacija, posebno onih u vezi sa pitanjima javnog zdravlja;
  • da ne prikazuje programske sadržaje koji mogu naškoditi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i maloletnika;
  • da poštuju zakonske obaveze u vezi sa dostojanstvom ličnosti i pravom na privatnost.

Operatore elektronske komunikacione mreže za distribuciju medijskih sadržaja obaveštavamo da medijske usluge sa uslovnim pristupom, za koje im je izdata dozvola, ne učine dostupnim maloletnicima.
Izveštavanje o izuzetnoj pretnji po zdravlje predstavlja višestruki izazov za novinare i urednike svih elektronskih medija. Savet, zbog toga, poziva sve medijske profesionalce da se pridržavaju najviših etičkih i profesionalnih standarda u izveštavanju tokom vanrednog stanja.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije

Obaveštenje javnim medijskim servisima (RTS i RTV) i komercijalnim pružaocima medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću

Savet Regulatornog tela za elektronske medije obaveštava javne medijske servise (RTS i RTV) i komercijalne pružaoce medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću da je potrebno da, u skladu sa članom 52. Zakona o elektronskim medijima i članom 9. Preporuke o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom, učini dostupnim sva saopštenja organa javne vlasti hitne prirode koja se odnose na korona virus (COVID-19) putem otvorenih titlova ili srpskog znakovnog jezika.

Izrečene mere TV Prva i TV Kragujevac

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 19. februara 2020. godine, izrekao je mere upozorenja pružaocima medijskih usluga Prva televizija d.o.o., Beograd - TV Prva i Radio-televizija Kragujevac d.o.o., Kragujevac - TV Kragujevac zbog prikazivanja programskih sadržaja kojima je, suprotno propisima, otkriven identitet maloletnika.

Saopštenje Saveta povodom odluke SAEM-a CG

Odluka SAEM-a, crnogorskog regulatora za elektronske medije, da ukine određene sadržaje televizija Hepi i Pink M, predstavlja otvoren vid cenzure i grubo kršenje Konvencije o prekograničnim televizijama.

Javna rasprava – drugi deo

Regulatorno telo za elektronske medije obaveštava sva zainteresovana lica da će se Drugi deo javne rasprave o Nacrtu pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje, u formi okruglog stola, održati 24. decembra 2019. godine (utorak) u 12 časova, zgrada Doma Sindikata, Tgr Nikole Pašića broj 5, IV sprat, velika sala Regulatornog tela za elektronske medije.

Obaveštenje o promeni termina održavanja javne rasprave

Regulatorno telo za elektornske medije obaveštava sva zainteresovana lica da će se javna rasprava o Nacrtu pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje u formi okruglog stola umesto 17. decembra 2019. godine održati 18. decembra 2019. godine u 12 časova u Beogradu, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića broj 5, IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije.

Back to top