Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja

Reemitovanje stranih TV programa u Srbiji

U pravnom poretku Republike Srbije garantuje se sloboda prijema i reemitovanja programa iz država članica Evropske unije (EU) i država članica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (Konvencija).

Saopštenje Saveta povodom scena nasilja u informativnom programu

Savet Regulatora je danas uputio dopis svim pružaocima medijskih usluga da su u obavezi da upozore gledaoce na brutalnost scena i mogućnost da određeni sadržaji mogu da naškode razvoju maloletnika, tokom emitovanja informativnog programa.

Saopštenje Saveta povodom oglasne poruke Hello soka

Savet Regulatora je danas doneo odluku da se obaveste svi pružaoci medijskih usluga da u svom programu ne emituju oglasnu poruku za Hello sokove, jer je u suprotnosti sa Zakonom oglašavanju.

Saopštenje Saveta REM povodom TV N1

Saopštenje televizije N1 da je Regulatorno telo za elektronske medije odobrilo emitovanje kojim se krši predizborna tišina je neistinito i posledica je neprofesionalnog rada i neobaveštenosti ove televizije. Savet REM-a obaveštava javnost da niko od članova Saveta, niti bilo ko iz stručnih službi regulatora nije konsultovan u donošenju odluke N1 da emituje sporni sadržaj ili bilo koji njegov deo.

Za Hepi, upozorenje i prekršajna prijava

Zbog toga što je nakon 22 sata uveče, u realiti program Parovi, produkcija rijalitija dovela decu, REM je Nacionalnoj Happy TV izrekao meru upozorenja.

Sastanci sa predstavnicima međunarodnih organizacija

Regulatorno telo za elektronske medije najavilo je da će objaviti izveštaj o zastupljenosti registrovanih političkih strankama i koalicija na predstojećim izborima u programima pružalaca medijskih usluga, nakon završenih izbora, kako ne bi uticao na tok predizborne kampanje.

Zamena na čelu REM-a

Savet REM-a je doneo odluku da Goran Petrović, zamenik predsednika, rukovodi radom Saveta, predstavlja i zastupa regulatora, do izbora novog predsednika.

Savet REM imenovao članove UO RTS i UO RTV

Na današnjoj redovnoj 164. sednici Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, imenovani su članovi Upravnog odbora RTS i Upravnog odbora RTV.

Akcija „Pravi program za pravi uzrast“

Regulatorno telo za elektronske medije je u saradnji sa UNICEF-om i UNS-om je pokrenulo akciju "Pravi program za pravi uzrast" u cilju zaštite maloletnika od neprikladnog progamaskog sadržaja.

 

Za potrebe akcije snimljen je promotivni TV spot na srpskom i jezicima nacionalnih manjina (albanskom, mađarskom, romskom, rumunskom i slovačkom).

 

 

Naknade niže za više od četvrtine

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na jučerašnjoj sednici usvojio je predlog da  pružaocima  medijskih usluga radija i televizije smanji naknadu u narednoj godini , linearno, za 27 posto. Ukoliko Vlada Republike Srbije prihvati ovaj predlog...

Javni konkurs za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora JMU „Radio-televizija Srbije” i JMU „Radio-televizija Vojvodine”

Javni konkurs za predlaganje kandidata za Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” (RTS) i Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” (RTV), objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 97/15 dana 28.11.2015. godine.

 

Poslednji dan za prijem dokumentacije je 14.12.2015.godine.

Televiziji Happy upozorenje

Savet REM danas izrekao meru upozorenja Televiziji Happy zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.