Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Odluke sa 382. vanredne sednice Saveta REM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 14. jula 2020. godine doneo odluku da se nadležnom prekršajnom sudu podnesu zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv pružalaca medijskih usluga TV Pink, TV B92, Nacionalne TV Hepi i TV Prva zbog povreda odredbi Zakona o oglašavanju.

Odluke sa 218. redovne sednice Saveta REM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 26. juna 2020. godine izrekao je meru upozorenja PMU Nacionalna Happy TV zbog povrede člana 50 st. 1 Zakona o elektronskim medijima i člana 20 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Poštovanje dostojanstva ličnosti) u emisiji „Dobro jutro“.

Odluke sa 381. vanredne sednice Saveta REM

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 18. juna 2020. godine je razmatrajući zahtev koalicije «ZA KRALJEVINU SRBIJU», utvrdio da u oglasnoj poruci izborne liste Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma nema elemenata koji bi bili u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju i Zakona o elektronskim medijima

Odluke sa 5. hitne sednice Saveta REM-a u 2020. godini

Savet Regulatornog tela za elektronske medije održao je dana 16. juna 2020. godine 5. hitnu sednicu u 2020. godini radi razmatranja Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o političkim oglasnim porukama koje se prikazuju na programima N1 i Nova S i donošenja odluke.

Saopštenje Saveta REM-a od 16.06.2020. godine

Savet REM je uvidom u programski sadržaj televizija N1 i Nova S, utvrdio da se počevši od 15. juna 2020. godine emituju 4 (četiri) verzije političke oglasne poruke u kojima se poziva na bojkot izbora („Jedini način da ne glasaš za režim je da ne glasaš.").

Odluke sa 4. hitne sednice Saveta REM-a u 2020. godini

Savet Regulatornog tela za elektronske medije održao je dana 15. juna 2020. godine 4. hitnu sednicu u 2020. godini radi razmatranja pitanja udruženja građana «CRTA» upućenih u vezi usaglašenosti sadržaja političkih oglasnih poruka (spotova) izborne liste «Aleksandar Vučić Za našu decu» u kojima je korišćen vizuelni identitet Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i vizuelni identitet Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ sa Zakonom o oglašavanju.

Saopštenje Saveta REM-a

Nakon traženja mišljenja od strane udruženja građana «CRTA» o oglasnim porukama tokom izborne kampanje, REM je uvidom u programski sadržaj televizija N1 i Nova S, utvrdio da se počevši od 9. juna 2020. godine emituju političke oglasne poruke u kojima se poziva na bojkot izbora („Jedini način da ne glasaš za Vučića je da ne glasaš“), a nisu u skladu sa članom 8. Zakona o oglašavanju („Zabranjeno je da oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta.“) i članom 15. stav 1) Zakona o oglašavanju („Ako oglasna poruka sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, oglasna poruka se ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi“).

Obaveštaju se svi pružaoci medijskih usluga da odmah obustave emitovanje navedenih političkih oglasnih poruka, a da će svako dalje emitovanje predstavljati osnov za izricanje mera u skladu Zakonom o elektronskim medijima.

Odluke sa 3. hitne sednice Saveta REM-a u 2020. godini

Savet Regulatornog tela za elektronske medije održao je dana 12. juna 2020. godine 3. hitnu sednicu u 2020. godini radi razmatranja pitanja udruženja građana «CRTA» upućenih u vezi sa oglasnim porukama kojima se poziva na bojkot izbora („Jedini način da ne glasaš za Vučića je da ne glasaš“).

Odluke sa 217. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 10. juna 2020. godine, Nacionalnoj Happy TV izrekao meru privremene zabrane objavljivanja programskog sadržaja emisije „Goli život“ u trajanju od 7 (sedam) dana i meru upozorenja zbog emitovanja programskog sadržaja u emisiji „Dobro jutro, Srbijo!“. Mere su izrečene zbog povrede odredbi člana 50. i 51. Zakona o elektronskim medijima i člana 27. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, govora mržnje i povrede ljudskog dostojanstva.

Odluka Saveta povodom političke oglasne poruke (spota) Srpske napredne stranke

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 01. juna 2020. godine utvrdio da je politička oglasna poruka Srpske napredne stranke, u kojoj predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4-5 godina, koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, u trajanju od 55 sekundi, a koji je prikazan na programima više pružalaca medijskih usluga, u suprotnosti sa članom 24. stav 4. Pravilnika o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

OBAVEŠTENJE u vezi sa novom oglasnom porukom za „Zaječarsko pivo“

Na programima pružalaca medijskih usluga uočeno je emitovanje oglasnih poruka za alkoholno piće – „Zaječarsko pivo“ u trajanju od 25 sekundi. Oglasna poruka sadrži sledeći izgovoreni tekst:

„Nazdravimo svima nama! Jer ujedinjeni pokazujemo hrabrost i humanost. Jer svoje domove svakog dana ulepšavamo. Jer stičemo nove i uvek nađemo način da obradujemo stare prijatelje. Jer se svakog dana dajemo za naše najmilije i našu zemlju. Nazdravimo uz „Zaječarsko“! Zaslužili smo!“

Obaveštenje o emitovanju spotova

Tokom trajanja vanrednog stanja državni organi i drugi nosioci javne vlasti nisu u obavezi da traže mišljenje Regulatornog tela za elektronske medije u vezi sa spotovima o merama, aktivnostima i kampanjama koje se preduzimaju radi zaštite od korona virusa (Kovid – 19) i spadaju u javna saopštenja na osnovu člana 36. stav 1. tačke 5) Zakona o oglašavanju:

Obaveštenje o radu REM tokom trajanja vanrednog stanja


Obavezujućom Instrukcijom Vlade Republike Srbije od 23. marta 2020. godine, preporučeno je da se ograniči ulazak i obavljanje svih poslova u prostorijama Regulatornog tela za elektronske medije na adresi: Trg Nikole Pašića br. 5 u Beogradu.
REM će, u vreme vanrednog stanja, postupati samo po hitnim predmetima koji ne trpe odlaganje u odlučivanju. Hitnim predmetima smatraće se primena svih odluka organa javne vlasti u cilju suzbijanja epidemije.
S tim u vezi, molimo sve pružaoce medijskih usluga i zainteresovana lica da svoje eventualne zahteve iz delokruga nadležnosti Regulatora, a za vreme vanrednog stanja, upućuju putem elektronske pošte na zvaničnu mail adresu office@rem.rs

Regulatorno telo za elektronske medije

Back to top