Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja

Plaketa REM-u

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu povodom Dana fakulteta , uručio je danas Plaketu Regulatornom telu za elektronske medije u Beogradu za doprinos razvoju kulture informisanja i medijske pismenosti. Ova visokoškolska i naučna ustanova ocenila je rad Regulatora u prethodnom periodu u razvoju medijske scene u Srbiji uspešnim. 

Prvo mesto za transparentnost

U okviru projekta „Da li su regulatorne agencije u Srbiji i Makedoniji transparentne i odgovorne analiziran je  sadržaj pet  oficijelnih veb sajtova regulatornih tela i agencija za koje se smatra da su glavni za ostvarivanje komunikacije između analiziranih subjekata i građana, Regulatorno telo za elektronske medije zauzelo je prvo mesto.

Savet REM kaznio je Happy TV i TV Pink zbog emitovanja neprimerenih sadržaja u rijaliti tv programima

Savet regulatornog tela za elektronske medije, na današnjoj sednici, kaznio je PMU Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV D.O.O., Beograd,  Aleksandra Dupčeka broj 14 – Happy TV merom upozorenja, a PMU Preduzeće za informisanje i makreting "Pink international company" d.o.o. Neznanog junaka 1, Beograd, - TV Pink, merom opomene zbog emitovanja neprimerenih sadržaja u rijaliti tv programima Parovi, odnosno Farma.

Stupili na snagu Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se uređuje sopstvena produkcija

Na osnovu čl. 63, 65. stav 5. i 66. stav 2. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 12. avgusta 2015. godine, doneo Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se

uređuje sopstvena produkcija.

Stupa na snagu novi pravilnik od 15. avgusta 2015. godine

U skladu sa oredbama člana 60, člana 67. stav 19. i člana 71. Zakona o elektronskim medijima (“Službeni glasnik RS”, broj 83/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije je, na sednici održanoj 31. jula 2015. godine, doneo Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama.

 

Pravilnik o audio – vizuelnim komercijalnim komunikacijama objavljen je u ”Službenom glasniku RS”, broj 69/15 od 7. avgusta 2015.godine, i stupa na snagu 15. avgusta. 2015. godine.

Obaveštenje radijskim i televizijskim pružaocima medijskih usluga povodom proglašenja Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, 5. avgusta 2015. godine

Vlada Republike Srbije proglasila je 5. avgust 2015. godine za Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije.
Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Regulatorno telo za elektronske medije, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih pružalaca medijskih usluga u vreme proglašenja Dana žalosti.
Regulator će povodom Dana žalosti direktno primenjivati odredbe Zakona („Službeni glasnik“, broj 101/05 i 30/10).
Podsećamo da je u tim situacijama potrebno da pružaoci medijskih usluga usklade svoj program sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju Dana žalosti i da:
1. Emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
2. Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom Dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
3. Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih sadržaja sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
4. Usklade detaljnu programsku šemu u vreme Dana žalosti.
U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja Dana žalosti, Regulator preporučuje emitovanje umetničke i instrumentalne muzike molskog tonaliteta.


Predsednik Saveta
Goran Karadžić

Stupila su na snagu dva pravilnika

Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva i Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa objavljeni su u „Službenom glasniku RS“ br. 63/15 od 17.07.2015. godine.

Stupanje na snagu tri pravilnika

Dana 3. jula 2015. godine, stupili su na snagu Pravilnik o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Savet Regulatornog tela doneo je pravilnike na sednici održanoj 16. maja 2015. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku RS br. 55/15 od 25. juna 2015. godine.

Dokumenata možete preuzeti na sledećem linku.

Saopštenje sa 230. vanredne sednice Saveta

 

Regulatorno telo za elektronske medije, ranije Republička radiodifuzna agencije, izdala je dozvole za emitovanje radio programa ustanovama, domovima kulture, kulturnim centrima i kulturno-informativnim centrima, u skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09) koji pored ove delatnosti obavljaju i druge delatnosti koje su od značaja za određena lokalna područja i to posebno za područja gde se kroz ovakve oblike ostvaruju prava nacionalnih manjina: očuvanje kulturne baštine i informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Saopštenje Saveta REM povodom objedinjavanja vlasništva TV Prva i TV B92

Savet Regulatornog tela za elektronske medije dao je na današnjoj sednici saglasnost kojim je objedinjeno vlasništvo dve televizije sa nacionalom dozvolom – TV Prva i TV B92. Većinski vlasnik oba pružaoca medijskih usluga postalo je privredno društvo Antena group BV  iz Holandije čiji su osnivači članovi porodice Kirjaku.

"Zajedno do pobede" kampanja od posebnog društvenog interesa

Savet regulatornog tela za elektronske medije smatra da je kampanja „Specijalna olimpijada“ akcija od posebnog društvenog interesa i da ovakvu akciju treba da podrže svi pružaoci medijskih usluga zbog svog posebnog značaja u ostvarivanju društvenog interesa. Cilj kampanje je da se svim građanima Srbije pruži prilika i omogući da se bave sportom, a posebno osobama sa intelektualnom ometenošću i da se kroz upoznavanje sa njihovim potrebama i mogućnostima doprinosi  pravilnom odnosu prema njima.

24 sata zabrane za „Parove“

Televiziji „Happy“ je u skladu sa zakonom naloženo da obustavi emitovanje programa „Parovi“ zbog učinjene naročito teške povrede člana 28. Zakona o elektronskim medijima.

Obaveštenje o stupanju na snagu tri pravilnika, 21. marta 2015. godine

Obaveštenje o stupanju na snagu Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnika o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost, kao i Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga, od dana 21. marta 2015. godine.