Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Odluka Saveta da SBB vrati raspored kanala

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je danas na sednici doneo odluku kojom je upozorio SBB da je neophodno da odmah vrati pređašnje stanje u rasporedu kanala (logička numeracija). SBB-u je upućen dopis da je potrebno da poštuje sve zakonske ...

Savet podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv SBB-a

Zbog izvršene promene rasporeda programa kojom je program RTS-a pomeren iza stranih kanala u ponudi SBB-a, Savet Regulatora je danas na sednici podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu protiv navedenog operatora zbog p...

Javni konkurs za jednog člana UO JMU RTS

Regulatorno telo za elektronske medije raspisalo je Javni konkurs za predlaganje kandidata za jednog člana UO JMU Radio – televizija Srbije (RTS). Javni konkurs je objavljen u Sl. glasniku RS broj 18/19 od 15.03.2019. godine. Rok za podnošenje prijava ...

Izrečene dve mere upozorenja RTV Pančevo

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je dve mere UPOZORENJA Radio-televiziji Pančevo zbog povreda odredbi Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Prva mera UPOZORENJA izr...

Saopštenje REM-a povodom pristiglih prijava organizacije Građani na straži

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 06. februara 2019. godine, doneo je odluku da se odbace, kao neosnovane, prijave organizacije „Građani na straži“ koje su pristigle povodom prikazivanja dela spota Srpske napredne stranke u informativnim programima TV Prve i Hepi TV.

Saopštenje „Čija ste vi produžena ruka?“

                                                                                                                                                                                        

Odgovor Saveta REM-a listu Danas

Povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Danas“, 06. novembra 2018. godine, pod naslovom „Spasić idealan kadar za naprednjačku viziju informisanja“, Savet Regulatornog tela za elektronske medije uputio je odgovor listu „Danas“:

Olivera Zekić govori u ime REM-a

U vezi sa spekulacijama u javnosti o navodnim samostalnim i neovlašćenim istupima svojih članova, Savet REM-a smatra potrebnim da obavesti javnost da su nastupi članova Saveta REM-a usklađeni i koordinisani i iza svake izjave Olivere Zekić stoje svi članovi Saveta, kao što i Olivera Zekić stoji iza svake odluke Regulatora.

Sastanak regulatora i potpisivanje protokola o saradnji

Regulatornog telo za elektronske medije bilo je domaćin desetog sastanka Centralno-evropskog regulatornog foruma (CERF), na kojem su se razmatrala pitanja izmena Direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama i ostala aktuelna pitanja regulacije elektronskih medija. Sastanak je održan 27-28. septembra 2018. godine.

Lista podnosilaca prijave na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 08. avgusta 2018. godine, doneo je odluku da se objavi Lista podnosilaca prijave na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa, objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 31, dana 27.04.2018. godine i dopune Javnog konkursa objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 37, dana 11.05.2018. godine čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku.

Back to top