Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


REM i RATEL zaključili Protokol o saradnji

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) potpisalo je Protokol o saradnji sa Regulatornom agencijom za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). Cilj potpisivanja Protokola je poboljšanje saradnje i uspostavljanje koordiniranog rada između RE...

Reemitovanje stranih TV programa u Srbiji

U pravnom poretku Republike Srbije garantuje se sloboda prijema i reemitovanja programa iz država članica Evropske unije (EU) i država članica Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (Konvencija).

Saopštenje Saveta REM povodom TV N1

Saopštenje televizije N1 da je Regulatorno telo za elektronske medije odobrilo emitovanje kojim se krši predizborna tišina je neistinito i posledica je neprofesionalnog rada i neobaveštenosti ove televizije. Savet REM-a obaveštava javnost da niko od članova Saveta, niti bilo ko iz stručnih službi regulatora nije konsultovan u donošenju odluke N1 da emituje sporni sadržaj ili bilo koji njegov deo.

Za Hepi, upozorenje i prekršajna prijava

Zbog toga što je nakon 22 sata uveče, u realiti program Parovi, produkcija rijalitija dovela decu, REM je Nacionalnoj Happy TV izrekao meru upozorenja.

Sastanci sa predstavnicima međunarodnih organizacija

Regulatorno telo za elektronske medije najavilo je da će objaviti izveštaj o zastupljenosti registrovanih političkih strankama i koalicija na predstojećim izborima u programima pružalaca medijskih usluga, nakon završenih izbora, kako ne bi uticao na tok predizborne kampanje.

Zamena na čelu REM-a

Savet REM-a je doneo odluku da Goran Petrović, zamenik predsednika, rukovodi radom Saveta, predstavlja i zastupa regulatora, do izbora novog predsednika.

Produžene dozvole televiziji Vranje i televiziji Bor

Na današnjoj vanrednoj sednici Saveta Regulatornog tela za elektronske medije poništena su ranije doneta rešenja o odbijanju zahteva za produženje važenja dozvole Javnom preduzeću „Radio televizija Vranje“ i javnom preduzeću „Štampa, radio i film“ iz Bora.

Akcija „Pravi program za pravi uzrast“

Regulatorno telo za elektronske medije je u saradnji sa UNICEF-om i UNS-om je pokrenulo akciju "Pravi program za pravi uzrast" u cilju zaštite maloletnika od neprikladnog progamaskog sadržaja.

 

Naknade niže za više od četvrtine

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na jučerašnjoj sednici usvojio je predlog da pružaocima medijskih usluga radija i televizije smanji naknadu u narednoj godini, linearno, za 27 procenata.

Utvrđene liste kandidata za članove UO JMU RTS i RTV

Na 246. vanrednoj sednici održanoj 18.12.2015. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije stavlja na uvid javnosti Listu kandidata za devet članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“ i Listu kandidata za šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - televizija Vojvodine“ radi davanja prigovora, shodno članu 53. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl. glasnik RS“ broj 102/05) i člana 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. glasnik RS“, broj 143/14).

Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste kandidata.

Stupanje na snagu pravilnika

Dana 21. novembra 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 93/15 od 1...

Back to top