Navigacija

Program javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o načinu izvršavanja obaveza Javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje.

Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/14 i 6/16 – dr. zakon) Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih usluga, Regulatorno telo za elektronske medije sprovodi javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje (u daljem tekstu: Nacrt pravilnika).

2. Javna rasprava o Nacrtu pravilnika sprovodi se u periodu od 10. decembra do 24. decembra 2019. godine.

3. Učesnici u javnoj raspravi su sva zainteresovana lica.

4. Javna rasprava o Nacrtu pravilnika u formi okruglog stola održaće se u Beogradu, 17. decembra 2019. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića broj 5, IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije, u 11 časova.

5. Tekst Nacrta pravilnika biće javno dostupan 9. decembra 2019. godine, objavljivanjem na veb sajtu Regulatornog tela za elektronske medije: www.rem.rs i na portalu e-Uprava.

6. Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatornog tela za elektronske medije, Trg Nikole Pašića broj 5, 11103 Beograd.

7. Nakon završetka javne rasprave, Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu pravilnika.

8. Konačan tekst Nacrta pravilnika biće objavljen 15. januara 2020. godine.

Regulatorno telo za elektronske medije

zamenik predsednika Saveta

Goran PetrovićObaveštenje o promeni termina održavanja javne rasprave

U Regulatorno telo za elektronske medije, zainteresovana lica i organizacije, dostavila su sledeće priloge za javnu raspravu: 

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 20. januara 2020. godine usvojio konačan tekst Predloga pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje sa Obrazloženjem.

 

Back to top