Navigacija

Izrečene mere

Regulator može pružaocu medijske usluge izreći opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja odnosno može mu oduzeti dozvolu, zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, kao i zbog povrede uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge u skladu sa odredbama ovog zakona.

Opomena se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima. 

Upozorenje se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši tešku povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima. 

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se pružaocu medijske usluge koji izvrši naročito tešku povredu obaveze iz Zakona o elektronsik medijima.

Izrečene mere se upisuju u Registar medijskih usluga.

Izrečena mera opomene i upozorenja briše se iz Registra medijskih usluga u roku od dve godine od dana njenog izricanja i nakon toga ne može se uzimati u obzir prilikom svakog sledećeg izricanja mere u postupku koji je pokrenut nakon brisanja mere upozorenja iz Registra medijskih usluga.

Opomena

Radio Centar 987 98,7

Privredno društvo za konsalting i poslove menadžmenta WIDE SOLUTIONS d.o.o. Kragujevac

05-541/15-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

Preduzeće za informisanje i marketing PINK INTERNACIONAL COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2500/15-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o. Beograd

07-2503/15-1 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Valjevo dva 103,5

Udruženje ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU, Valjevo

05-2654/14/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV K::CN 1

Društvo za radio i televizijske aktivnosti KOPERNIKUS CABLE NETWORK društvo sa ograničenom odgovornošću, Niš

07-342/15-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Radio Ozon FM 98,3

Privatno preduzeće za marketing i druge usluge u oblasti prometa roba i usluga JUTRO PRODUCTION d.o.o. Čačak

07-2629/14/15-111 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Privremeno zabrana

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o. Beograd

07-504/15-10 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o. Beograd

07-504-15-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Op top 106,4

Udruženje građana HELPH, Mladenovac

03-1214/14/16-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Sandžak TV

SANDŽAK TELEVIZIJA d.o.o. Novi Pazar

07-2373/14/16-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

Preduzeće za informisanje i marketing PINK INTERNACIONAL COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-2623/14/16-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o. Beograd

07-2624/14/15-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Sandžačka TV Mreža

INFO CENTAR d.o.o. Tutin

07-2264/14/16-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Radio Soko 97,4

Preduzeće za radio i televizijske aktivnosti i usluge EMINENT d.o.o. Ljubovija

07-1268/14/15-15 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Prva

PRVA TELEVIZIJA d.o.o. Beograd

07-1875/14-8 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

Preduzeće za informisanje i marketing PINK INTERNACIONAL COMPANY društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

05-584/14-13 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o. Beograd

07-1874/14-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o. Beograd

05-2730/2014 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top