Navigacija

Javni konkurs za 2012 godinu


2. Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa za područje regiona i lokalna područja -

poslednji rok za podnošenje dokumentacije na Javni konkurs je 25.12.2012. godine

Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa za područje regiona i lokalna područja

Prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje RTV programa

Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Dopuna liste podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područja regiona i lokalna područja, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu javnog konkursa za regionalna i lokalna područja

Dopuna liste lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu javnog konkursa za područje regiona i lokalna područja

Izmena Liste lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu javnog konkursa za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja - Topola

Izmena Liste lica kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na osnovu javnog konkursa za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja - Lazarevac

 

1. Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa za područje regiona i lokalna područja -

poslednji rok za podnošenje dokumentacije je 30.10.2012. godine

Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio i televizijskog programa za područje regiona i lokalna područja

Prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje RTV programa

Lista potpunih i blagovremenih podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja

Lista lica kojima je izdata dozvola za emitovanje TV i radio programa na osnovu javnog konkursa za područje regiona i lokalna područja

Dopuna liste lica kojima je izdata dozvola za emitovanje TV i radio programa na osnovu javnog konkursa za područje regiona i lokalna područja

Dopuna i izmena liste lica kojima je izdata dozvola za emitovanje TV i radio programa na osnovu javnog konkursa za područje regiona i lokalna područja

Back to top