Навигација

Српска научна телевизија СНТВ

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Српска научна телевизија СНТВ
Назив пружаоца медијске услуге Удружење КОМИТЕТ ЗНАЊА СРБИЈЕ, Београд
Број дозволе К124
Датум 1. август 2012.
Матични број 28040253
ПИБ 106999624
Седиште и адреса правног лица Устаничка 64, Београд
Телефон 064/812-1000
Факс 011/242-4445
Електронска пошта zivojin.petrovic@koznas.org
Веб сајт www.sntv.rs
Овлашћено лице за заступање Живојин Петровић
Главни и одговорни уредник Живојин Петровић
Власничка структура ПМУ 1.Удружење Грађана-100%
Врста медијске услуге према садржају Специјализоване медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 1. август 2012. — 1. август 2020.