Navigacija

Q TV

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Q TV
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR KULA, Kula
Broj dozvole K225-2
Datum 5. jun 2018.
Matični broj 08138117
PIB 100262895
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 1, Kula
Telefon 065/822-4444
Faks 025/722-908
Elektronska pošta ipckula@gmail.com
Veb sajt www.q-media.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Radovan Kovač
Glavni i odgovorni urednik Milanka Popović
Vlasnička struktura PMU 1.Radovan Kovač-21,76% 2.Mali akcionari-3,7% 3.Informativno-propagandrni centar Kula doo Kula-74,54%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 16. mart 2016. — 16. mart 2024.
Back to top