Навигација

Q

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Q
Назив пружаоца медијске услуге Друштво са ограниченом одговорношћу ИНФОРМАТИВНО ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР КУЛА, Кула
Број дозволе К225-2
Датум 5. јун 2018.
Матични број 08138117
ПИБ 100262895
Седиште и адреса правног лица Максима Горког 1, Кула
Телефон 065/822-4444
Факс 025/722-908
Електронска пошта ipckula@gmail.com
Веб сајт www.kulskakomuna.rs
Овлашћено лице за заступање Радован Ковач
Главни и одговорни уредник Миланка Поповић
Власничка структура ПМУ 1.Радован Ковач-21,76% 2.Мали акционари-3,7% 3.Информативно-пропагандрни центар Кула доо Кула-74,54%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 16. март 2016. — 16. март 2024.
Back to top