Навигација

ТВ Авала

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Авала
Назив пружаоца медијске услуге ТВ АВАЛА д.о.о., Београд
Број дозволе 1/2006-9
Датум 12. јануар 2012.
Матични број 20140283
Седиште и адреса правног лица Булевар Војводе Мишића 39а, Београд
Овлашћено лице за заступање Душан Панчић
Главни и одговорни уредник Душан Панчић
Власничка структура ПМУ 1.Економски институт ад, Београд-0,99% 2.Данко Ђунић-45,65% 3.Жељко Митровић-4,95% 4.Greenberg Invest Gmbh, Austrija-48,41%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2014.
Датум брисања дозволе 10. новембар 2012.