Навигација

ТВ Супер

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Супер
Назив пружаоца медијске услуге РЕГИОНАЛНИ ТВ ЦЕНТАР СУБОТИЦА доо, Суботица
Број дозволе 11/2006-1
Датум 19. фебруар 2008.
Матични број 08637806
Седиште и адреса правног лица Јована Микића 12, Суботица
Овлашћено лице за заступање Душан Грбић
Главни и одговорни уредник Бранко Срдић
Власничка структура ПМУ 1.Радиодифузна установа Србије-5% 2.Винопродукт-Чока доо Суботица-95%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје Аутономне покрајине-П 1
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2014.
Датум брисања дозволе 16. март 2009.