Навигација

ТВ Арт

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Арт
Назив пружаоца медијске услуге Art television-kanal kulture доо, Београд
Број дозволе 12/2006
Датум 20. новембар 2006.
Матични број 07785917
Седиште и адреса правног лица Владете Ковачевића 6, Београд
Овлашћено лице за заступање Петар Појић
Главни и одговорни уредник Петар Појић
Власничка структура ПМУ 1.Петар Појић-35% 2.Андрија Појић-35% 3.Милан Атанасковић-30%
Врста медијске услуге према садржају Специјализоване медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-радиодифузна област 4, Б3-Београд
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2014.
Датум брисања дозволе 17. јул 2009.