Навигација

ТВ СОС Канал

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ СОС Канал
Назив пружаоца медијске услуге Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг СОС КАНАЛ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
Број дозволе 14/2006-1
Датум 19. фебруар 2008.
Матични број 17153889
Седиште и адреса правног лица Љутице Богдана 1а, Београд
Овлашћено лице за заступање Драгиша Ковачевић
Главни и одговорни уредник Драгиша Ковачевић
Власничка структура ПМУ 1.Драгиша Ковачевић-100%
Врста медијске услуге према садржају Специјализоване медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-радиодифузна област 4, Б4- Нови Београд
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2014.
Датум брисања дозволе 26. мај 2009.