Navigacija

Extra FM radio 107,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Extra FM radio 107,5
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzni centar MFM MEDIA d.o.o., Smederevo
Broj dozvole 540/2016-5
Datum 6. septembar 2021.
Matični broj 21039136
PIB 108637476
Sedište i adresa pravnog lica dr Jovana Cvijića 8, Smederevo
Telefon 063/499-813
Elektronska pošta zlatkostevanovic78@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zlatko Stevanović
Glavni i odgovorni urednik Zlatko Stevanović
Vlasnička struktura PMU 1.Zlatko Stevanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 94/Mladenovac
Period važenja 20. jun 2016. — 20. jun 2024.
Back to top