Навигација

ТВ ВК

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ ВК
Назив пружаоца медијске услуге JET-COMPANY доо за телекомуникације, развој и пројектовање, Кикинда
Број дозволе К251-престала да важи
Датум 18. јул 2016.
Матични број 08395098
ПИБ 101081001
Седиште и адреса правног лица Михајла Пупина 11, Кикинда
Телефон 064/864-4206
Факс 0230/22-020
Електронска пошта vktelevizija@gmail.com
Веб сајт www.rtv.vk.rs
Овлашћено лице за заступање Жељко Лечић
Главни и одговорни уредник Дијана Суботички-Милетић
Власничка структура ПМУ 1.Жељко Лечић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 18. јул 2016. — 18. јул 2024.
Датум брисања дозволе 8. фебруар 2018.